Teemu Lahtinen Uudessa Suomessa Suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa

Ensikommenttini Perussuomalaisten vaaliohjelmasta

Perussuomalaisten vaaliohjelma julkaistiin viime perjantaina ja se on kerännyt paljon huomiota viikonlopun aikana. Nohevimmat pirut ovat kaivaneet sieltä esiin muutamia lauseita, jotka ainakin irtiotettuina ovat tollonoloisia, mutta 67 sivuun tietenkin mahtuu paljon tekstiä. Ilmeisesti noita muutamia kohtia lukuunottamatta siihen ollaan tyytyväisiä? En ole lukenut ohjelmaa, enkä tiedä luenkokaan perusteellisesti.

Pitkin talvea olen esittänyt kritiikkiä valmistelutyötä kohtaan, koska mielestäni poliittisten ohjelmien tulisi rakentua alhaalta ylöspäin ja hyväksyä lopulta puolueen korkeimmassa päättävässä elimessä puoluekokouksessa. Nyt ohjelma valmisteltiin salassa ja armollisesti annettiin samaan aikaan kansan ja ehdokkaiden luettavaksi.

Jollain tavalla minun tulee kuitenkin perehtyä asiaan ja aloitankin sen näin iteratiivisesti. Käyn ensinkin läpi Perussuomalaisten sivulla olevat esittelymateriaalit niitä kommentoiden. Aloitan yhteenvedosta.

Verotus

"Pääomavero 30 %:iin ja lievä progressio."

Suhtaudun verotukseen kriittisesti ja mielestäni yleistä veroastetta on laskettava. Pääomatuloissa pitäisi kaventaa eroja ansiotuloihin ainakin keskimääräisten vuosiansioden tasoilla. Jos pääomatuloveron maksimi on tuo 30% ja progressio nousee siihen antaen pienemmät pääomatulot verovapaiksi ja vähän suuremmat ansiotuloveroprosenttien tasolle, niin kohta on kannatettava.

Lyhyenä harjoitelmana valtiovarainministeriön tietojen [2] perusteella laskettuna tuo 30%:n taso saavutettaisiin hieman yli 27600 euron vuotuisella pääomatulolla, jos pääomatuloistakin perittäisiin kunnallisvero ja muut ennakonpidätysmaksut. Nykyisellä vain valtiolle perittävänä verona taso on mahdoton laskea, koska ylin progressiotaso on 30 % ja kannettava vero lähestyy sitä rajattomasti.

"Suursäätiöt pääomaveron piiriin"

Periaatteena hyväksyttävissä, mutta käsitteenä suursäätiö on sen verran epämääräinen, että tähän sitoutumiseksi pitää perehtyä ohjelman sisältöön.

"Varallisuusvero palautettava"

Tätä on helppo vastustaa, sillä vanha varallisuusvero oli ajastaan jäänyt reliikki. Sen poisto oli poliittinen virhe eliitiltä ja palautusvaatimukset peilautuvat sitä vasten. Vaikka varallisuusveron palautusta vastustan, niin varallisuutta voi silti verottaa; se ei ole kategorisesti verotuksen ulkopuolella. Mielestäni hyvässä varallisuuden verottamisessa on kyse laiskan varallisuuden piiskaamisesta tuottavaksi.

"Arvonlisävero säilytettävä nykyisellä tasollaan"

Mielestäni arvonlisäveroa tulisi kauttaaltaan laskea roimasti, mutta koska poliittinen diskurssi pyörii sen korottamisen ja korottamattajättämisen ympärillä, on tähän helppo tyytyä.

"Tässä tilanteessa ei ole mahdollista alentaa palkkaveroja"

Inhorealistinen toteamus jonka taustalla elää toive palkkaverojen alentamisesta. Hyväksytään arvosanalla approbatur.

"Harmaan talouden kitkennällä lisää verotuloja"

Tämä on juuri niinkuin pitääkin. Mielelläni lisään myös "mustan talouden kitkennällä lisää verotuloja".

"Vaalikauden aikana pienet korotukset alkoholi- ja tupakkaveroon"

Vastustan verotuksen kiristymistä, mutta yksittäisten veroluokkien korotukset voivat olla hyväksyttävissä osana laajempaa verotuksen keventymistä.

"Maa- ja metsätalousmaalle ei kiinteistöveroa"

Juuri näin. Periaatteessa voisin hyväksyä tämänkin asemakaava-alueella tai sellaisen välittömässä läheisyydessä.

"Energiaverojen korotukset peruttava. (Rahoitetaan palauttamalla työnantajien Kela-maksu.)"

Ensimmäiseen kyllä, rahoitukseen approbatur. Työn hinta on Suomessa liian korkea ja turvataksemme suomalaisen työn ja yrittäjyyden pitäisi työn hintaa saada alennettua. Alennuksen tulisi kohdistua siihen osaan, joka jää palkanmaksajan maksaman summan ja palkansaajan vastaanottaman summan väliin.

Leikkaukset

"Yritystuet -200 miljoonaa euroa Kehitysapu -200 miljoonaa euroa EU-jäsenmaksut -200 miljoonaa euroa, josta Iso-Britannian jäsenmaksuhelpotus -74 miljoonaa euroa"

Kyl kyl. Kehitysavun lakkauttaisin kokonaan pikaisella aikataululla ja yritysttuetkin lopulta. Näillä vaatimuksilla päästänä hyvään alkuun ja oiekaan suuntaan.

"Maahanmuuton kustannukset (mm. perusteettomat turvapaikkahakemukset, ylipitkät käsittelyajat ym.)" Iso kyllä!

"Hallinnon ja byrokratian leikkaaminen esimerkiksi maa- ja metsätalous ja ympäristöministeriön yhdistäminen luonnonvarainministeriöksi"

Hallinnon ja byrokratian leikkaamiseen iso kyllä, mutta tuollaista ministeriöiden yhdistämistä olen jo ehtinyt vastustamaan.

"Pakkoruotsin kustannukset"

Iso kyllä!

"Kriisinhallintajoukkojen menot"

Mielestäni Suomen tulee olla mukana myös sotilaallisessa kriisinhallinnassa, joten tähän seikkaan kannaottaminen vaatii taas varsinaiseen ohjelmaan perehtymistä. Tarkennusvaraa näissäkin kuluissa varmaan on.

"Lähialuetukien vähentäminen"

Lähialuetuet ovat eräänlaista kehitysapua, mutta ne eivät kohdistu samalla tavalla kohdealueen talouteen, vaan lähinnä ympäristöön ja suomalaiskansalliseen kulttuuriin. Suhtaudun varauksilla tämän otsikon leikkauksiin, mutta pitää perehtyä ohjelmaan.

"Puolue- ja lehdistötuet sekä eduskuntaryhmien kansliamäärärahat"

Painava kyllä.

Rakenteelliset uudistukset

"Kuntien määräksi 200-230 ilman pakkoliitoksia"

Kuntasektorin ongelma ei ole kvantitatiivinen vaan kvalitatiivinen. Pidän kuntien lukumäärään pureutuvaa keskustelua irrelevanttina ongelmien ratkaisemiseksi ja vahingollisena muuten. Pakkoliitosten suhteen olen samaa mieltä.

"Kuntayhtymien palauttaminen demokraattiseen kontrolliin"

Mjuu, pitäähän niiden olla. Vahvempaan kannanmuodostukseen pitää taas perehtyä ohjelmaan.

"Omaishoito Kelalle"

Ottiatuotajaa, pitää perehtyä asiaan.

"Terveydenhuollon rakenteelliset uudistukset. (Kustannuserot eri sairaanhoitopiirien välillä ovat huomattavat. Hoidollisesti, laadullisesti ja taloudellisesti parhaimmat käytännöt vallitseviksi.)"

Tämä vaikuttaa ihan hyvältä ja kannatettavalta, mutta pitää tässäkin perehtyä ohjelmaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Jukka-Pekka Vasara

Omaishoitajien tuki pitäisi kyllä saada kiireesti Kelalle koska kuntien välillä on suurta eriarvoisuutta ja toisaalta omaishoito tuottaa suuria säästöjä ja sitä pitäisi kehittää.

siviili tarkkailija

[lainaus]En ole lukenut ohjelmaa, enkä tiedä luenkokaan perusteellisesti.[/lainaus]

No eipä sua sitten kannata äänestääkkään kään...

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

No jos napinpainajarobottia etsit niin kannattaa katsoa vanhojen puolueiden listoja. Itsenäisesti ajattelevana osaan tehdä politiikkaa ilman ohjelmaakin. Linjan määrittelee lopulta valittu eduskuntaryhmä, ei ennen vaaleja toiminut kabinetti.

siviili tarkkailija

Ehdotuksen lukemattajättäminen on yksiselitteisesti typerää ja näin toimiva ihminen on yksiselitteisesti typerä.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Siviili tarkkailija: Ei se yksiselitteisesti ole. Kysymys on ajankäytöstä. Moinen mustavalkoisuus sen sijaan on yksiselitteisesti typerää.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Eli Persut ovat tehneet täysin turhan paperinivaskan jota eduskuntaryhmä voi käyttää vessapaperina heti vaalien jälkeen. Hyvä on teilläkin kuluttajansuoja mutta kiitos että kerroitte äänestäjille tämän jo ennen vaaleja.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Pitäisihän sen nyt tajuta tollommankin, että vaaleissa äänestetään ehdokkaita ja äänestäjä luottaa ehdokkaaseensa. Perustuslaki 29§ määrää "Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset."

Vanhat puolueet kurittavat kansavalitsemia edustajia ja Perususomalaiset tekevät tähän muutoksen. Minä työskentelen sen eteen ettei meistä tule samanlaista kuin vanhoista, vaan että uudistamme tavan tehdä politiikkaa. Muutosvastarinta on tietenkin aina kovaa ja konservatiivit prostestoivat pyrkimyksiä muuttaa pelin sääntöjä.

Käyttäjän TommX kuva
Tomm Jakob

"Pitäisihän sen nyt tajuta tollommankin, että vaaleissa äänestetään ehdokkaita ja äänestäjä luottaa ehdokkaaseensa."

Tollokin tajuaa, että Suomessa ei ole käytössä puhdas henkilövaalijärjestelmä vaan äänestäessään antaa äänensä myös puolueelle. Ei auta vaikka kuinka luotat ehdokkaaseesi, jos hänen saamilla äänillänsä menee joku muu läpi. Siksi kysymykset ohjelmista ja ryhmäkurista ovat tarpeellisia jo äänestyspäätöstä tehdessä.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Tomm Jakob: Totta, ehdokkaan lisäksi äänestää myös kaikkia muita samalla listalla olevia ehdokkaita, ei kuitenkaan puoluetta.

On kuitenkin astuttu vanhojen pulueiden ansaan, jos kuvittelee uuden toimijan alistuvan meille epäedulliseen säännöstöön. Perussuomalaisilla ei ole ryhmäkuria ja linjaus on linjaus, ei mikään pakkopulla.

Me teemme politiikka uudella tavalla ja siihen sisältyy perustuslain noudattaminen.

Käyttäjän TommX kuva
Tomm Jakob

"Tomm Jakob: Totta, ehdokkaan lisäksi äänestää myös kaikkia muita samalla listalla olevia ehdokkaita, ei kuitenkaan puoluetta."

Näin se on - listavaalit. Yksinkertaistin asiaa kun en ollut varma ymmärrätkö itse systeemiä kun sanomisesi ovat niin erikoisia.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Suomen järjestelmä ei varsinaisesti ole listavaali, vaan listan ja henkilövaalin hybridi. Myönnän, että ilmaisuni voi olla joskus vaikeaselkoista, mutta ymmärryksessäni harvoin on puutetta.

Pointti on kuitenkin korostaa, että puoluetta ei ole reaalisesti olemassa, vaan se on nimitys ihmisten muodostamalle pysyväluontoiselle yhteistyölle. Voidaan siis sanoa puolueen koostuvan ihmisistä, jollainen minäkin olen. Poliitikkona vaikutan paitsi yhteiskunnan suuntaan, myös puolueen suuntaan ja teen sen avoimesti.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

No nyt ymmärrän minkä takia edes Soini ei tiedä puolueensa kantoja.

http://www.kainuunsanomat.fi/cs/Satellite/Kainuu/1...

Ja kiitoksia äänestäjien haukkumisesta.

Mika. H

Täytyy myöntää Teemu, että teet sinun mahdollisesta äänestämisestä kohtuullisen helppoa.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Perussuomalaiset tekisivät kulttuuriteon jos saisivat YLE:n kanavanippuun edes yhden suomenkielisen tv-kanavan.
Nykyinen tilanne on kulttuuriskandaali.

Toimituksen poiminnat

Sivut