Teemu Lahtinen Uudessa Suomessa Suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa

Mitä h-tiä Husein Muhammed tarkoittaa?

Husein Muhammed on nimennyt bloginsa "Maassa maan lailla" ja laatinut kirjan islamin ja suomalaisen kulttuurin yhteiselosta. City-lehden artikkelin mukaan hänellä on 3 pääväitettä:

1. Maahanmuuttajat eivät vieroksu suomalaisuutta
2. Islam ei uhkaa suomalaista kulttuuria
3. Ulkomaalaisten ei ole helppoa saada oleskelulupaa

Kuinka kestävät Husun pääväitteet ovat? Tarkemmalla lukemisella ne tuntuvat aika heppoisilta.

Huseinin omaksuma yleislinjaus "Maassa maan lailla" on politiikaksi omaksuttuna yhtä tyhjän kanssa. Lain noudattaminen on itsestään selvää, eikä sen vaatiminen ole mitään poliittista linjanvetoa. Lakia tulee kaikkien noudattaa ja olisi hölmöä vaatia yleislinjanaan esimerkiksi lain noudattamatta jättämistä. Huseinin linjaus on siis nollaluokkaa.

Perinteisempi "Maassa maan tavalla" taasen on varsin pätevä periaate itselle ulkomailla ja vieraille täällä. Husein esittää syytöksen, etteivät sen kannattajat tiedä mikä on maan tapa. Syytös on typerä, sillä eri maissa on eri tavat. Jopa Uudellamaalla on eri maan tapa kuin Pohjanmaalla. Kuitenkin tapojen noudattamisvaatimuksella viitataan yleissuomalaiseen valtakunnalliseen tapaan.

Eräs maan tapa jota pitäisi noudattaa, on pidättäytyä vaatimasta muilta omien erikoisuuksiensa aktiivista kunnioittamista. Tämä onnistuu suurelta osalta maahanmuuttajia erinomaisesti, mutta on eräitä pienehköjä ryhmiä, jotka vaativat erityishuomiota tai joille ryhmän ulkopuolelta vaaditaan erityishuomiota.

Toinen maan tapa, jonka noudattamisella eräät ryhmät saisivat suurempaa sympatiaa osakseen, on lopettaa kahviloissa lorviminen ja kovaääninen keskustelu. Se on täysin lainmukaista, mutta ristiriidassa maan tavan kanssa. Suomalainen tapa on tehokas ja sen mukaan kahvilassa asioidaan kiireettömästi tarpeellinen aika, muttei viedä asiakaspaikkoja yli kohtuuden. Myös äänenkäytössä pyritään huomioimaan muut asiakkaat. En minä lähde kiistämään vapautta toimia näin, se on tarvittaessa kahvilanpitäjän asia, mutta tiedän sen ärsyttävän monia. Esitän vain neuvon, jolla vähentäisi ryhmiin kohdistuvaa antipatiaa.

Alkaakin näyttää siltä, että Husein on rakentanut "Maassa maan tavalla" -ihmisistä olkiukon, jota vastaan argumentoi.

Toinen Huseinin nostama aihe tähän otsikkoon on kielen, kulttuurin ja lakien opetuksen puute. Kysyntä ja tarjonta toimii myös koulutuksessakin. Kielen ja kulttuurin kursseja on tarjolla juuri niin paljon, kuin niille on maksukykyistä kysyntää. Onneksi suuri osa maahanmuuttajista on sellaisia ja hakeutuvat itse sopeutumista edistäviin harrastuksiin. On toki sellaisiakin maahanmuuttajaryhmiä, joilla ei ole varaa tai viitseliäisyyttä hankkiutua tällaisiin, vaan jotka odottavat että suomalainen veronmaksaja toisi kurssit nenän eteen.

Korostan, että suurin osa maahanmuuttajista elääkin maassa maan tavalla, mutta että kipukohdaksi nousevat eräät maahanmuuttajaryhmät, mistä pääsemmekin Huseinin seuraavaan väitteeseen, jonka mukaan islam ei uhkaa suomalaista kulttuuria.

On totta, että suurin osa maahanmuutosta tulee muista kuin islamilaisista kulttuureista ja uskon tarkistamatta Huseinin väitteen, jonka mukaan "muslimien osuus kaikista Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä on toistakymmentä prosenttia".

Tekeekö muslimien pieni määrä sitten tyhjäksi islamin uhan?

Mielestäni ei. Kuten aiempana asiaa sivuttiin, on kulttuurissamme jo jouduttu vastakkain islamin motivoimien vaatimusten kanssa. Myös selvästi islamin arvojen motivoimia väkivallantekoja on tapahtunut, vaikkei uskonto olisikaan ainoa tai edes pääasiallinen vaikutin teoissa. Maahanmuuton kanssa tekemisissä olevat (ja myös minuun yhteyttä ottaneet maahanmuuttajat) ovat itsekin huolestuneet muslimien keskuudessa vallitsevista käytännöistä, jotka uhmaavat täkäläistä ihmiskäsitystä. Eräs tällainen vastenmielisenä pidettävä piirre on naisten tiukka sitominen kotiin, jolloin erityisesti musliminaisilla on akuutti syrjäytymisvaara. Tällä kohtaa vaatimus lainnoudattamisesta ei korjaa tilannetta. Tälläkin kohtaa vaatimus maan tapojen noudattamisesta on oikeutettu. Maan tavan mukaan molemmat vanhemmat käyvät töissä ja ovat tekemisissä muun yhteiskunnan kanssa.

Kuten Huseinkin sanoo, maahanmuuttajien enemmistö sopeutuu hyvin ilman suurempia vaikeuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Mielstäni se osoittaa, että vikaa ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa, jos jotkut maahanmuuttajat eivät sopeudu. Jos sopeutumisvaikeudet keskittyvät tiettyihin ryhmiin, on ryhmässä ryhmänä vikaa. Sellaiset ryhmät tulisi pirstoa niin, että siihen kuuluneilla yksilöillä olisi mahdollisuus sopeutua ja sopeutumattomat ajaa pois.

Sattumalta muslimit ovat olleet paljon esimerkkinä ryhmästä, jolla on ollut sopeutumisvaikeuksia ja jonka sopeutumisvaikeuksien kumoamiseen myös maahanmuuttoaktivisti ovat eniten panostaneet. Huseinkin muistuttaa, että lukumääräisesti kyseessä on pieni osa maahanmuuttajista. Tämä pieni osa on kuitenkin ongelmaltaan suurin, joten siksi Husein ei onnistu kuittaamaan islamin valloituspelkoa noin helposti.

Islamin uhka suomalaiselle kulttuurille on siis hyvinkin konkreettinen. Huseinin väite on totuudenvastaisesti kaunisteltua pötyä.

Kolmas Huseinin perusväite koskee viranomaiskäytäntöjä. Sen suhteen maahanmuuttajat ovat toiminnan kohteena, kun edellisten väittämien osalta olivat aktiivisessa roolissa.

Onneksi Maahanmuuttovirasto (Migri) julkaisee tilastoja vuosittain, joten oleskeluluvat, turvapaikat ja karkotuspäätökset on helppo tarkistaa. Migrin tilastojen kohdalla on huomioitava, että se tilastoi karkotuksissa vain tekemänsä päätökset, ei lainkaan niiden toimeenpanoa. Poliisi ei julkaise suoriteperustaisia tilastoja webissä ja tässä iltapäivällä en saanut enää poliisihallituksesta asiasta vastaavia kiinni. Sen osalta joudun siis turvautumaan toissijaiseen tietolähteeseen.

Migrin mukaan vuonna 2009 haki oleskelulupaa 20790 henkilöä ja sellainen myönnettiin 15208 henkilölle, eli pyöreästi 73 %:lle hakijoista.

Migrin mukaan turvapaikkaa vuonna 2009 haettiin 5988 kertaa ja se myönnettiin 1373 henkilölle ja kielteisen päätöksen sai 4335 henkilöä. on huomautettava että valtaosa (1488) kielteisistä päätöksistä perustui Dublin-säännökseen ja 394 hakemusta raukesi hakijan vaikutuksesta. Perusteettomia ja turvallisesta maasta tulevia hakemuksia oli yhteensä 692 kappaletta. Nämä perusteet ovat kaikki "varmoja", eli hakijaa voidaan pitää kansanomaisesti onnenonkijoina. Harkinnan perusteella kielteisiä päätöksiä oli 388 kappaletta, joita on nyt tässä kontekstissa pidettävä asiallisina.

Yhteensä asiallisia turvapaikanhakijoita oli 1761, joista pyöreästi 78 %:lle myönnettiin turvapaikka.

Oleskeluluvan kohdalla Husein sortuu käsitteiden taakse piiloutumiseen. Kansa tarkoittaa oleskeluluvasta puhuessaan kaikkia niitä hallinnollisia päätöksiä, joiden perusteella ei-kansalainen saa oleskella maassa. On siis tutkittava vielä maasta poistamisia.

Migri kertoo tehneensä vuonna 2009 kokonaista 80 karkotuspäätöstä, mutta toimeenpanosta sillä ei ole tietoa. Koska poliisin tilastoja ei nyt ole saatavilla, perustan jatkossa käsitykseni poliisin ylijohdon julkaisemaan Laittoman maahantulon vastaiseen toimintaohjelmaan. Sen mukaan "Poliisi  pani täytäntöön 998 maasta poistamispäätöstä vuonna 2008." Terminologian kohdalla pitää olla tarkkana. Poliisin termi "poistamispäätös" on Migrin termeissä sekä karkotus että käännyttäminen yhteensä. Käännyttämisistä on vaikeaa saada tietoa, sillä sen voi ilmeisesti päättää paitsi Migri, myös poliisi ja rajavartiolaitos.

Lähinnä "yleisessä tiedossa" on, että karkotuksia ei juurikaan toimeenpanna ja että joka kerta kun sellaista pannaan toimeen, nostavat rajattomuushörhöt siitä metelin ja osoittavat mieltään. Arvioisin lukumääräksi siis yksittäisiä ennemmin kuin kymmeniä. Mutta myönnän, että juuri tähän hätään minulla ei ole faktaa tämän väitteen tueksi.

Kun oleskeluluvan saa 73 % hakijoista, turvapaikan 78 % asiallisista hakijoista ja asiattomiakaan ei tosiasiallisesti poisteta maasta, niin väitän, että Husein puhuu palturia ja että Suomessa saa helposti 'oleskeluluvan' tai kun tarkempia ollaan, niin väitteeni kuuluu "Ulkomaalainen saa oleskella Suomessa liian helposti."

Kaiken kaikkiaan Husein Muhammedin väitteet ovat köykäisiksi punnittu. Husu, kun tiedän, että luet tämän kuitenkin, niin voisitko avata näin tyhmemmällekin, että mitä helvettiä oikein väitteilläsi tarkoitat?

Sen verran sinua tiedän ja tunnen, että voin vilpittömästi todeta sinulla olevan paljon annettavaa Suomelle ja sen asukkaille. Kadulla kohdatessamme moikkaan hyvää jätkää, enkä mamumannekiiniä. Hyötypotentiaalisi näyttää kuitenkin valuvan hukkaan politiikan ja ihmisoikeusjuridiikan parissa. Väitän jopa että Husein Muhammedin kaltainen menestyvä yritysjuridiikan ammattilainen tekisi paljon enemmän hyvää Suomen muslimivähemmistölle kuin mitä poliitikkona ja maahanmuuttojuristina ikinä teet.

 

 

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2011 Uudenmaan vaalipiirissä. Voit tukea kampanjaani liittymällä mukaan Facebook-sivulle(Teemu Lahtinen) tai tukemalla kampanjaa taloudellisesti (Sampo 802407-10131025, saaja Teemu Lahtisen tukiyhdistys, viitenumero 2011). 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (97 kommenttia)

Tero Jokinen

Maan tapoja...

"pidättäytyä vaatimasta muilta omien erikoisuuksiensa aktiivista kunnioittamista"

Mikäs maan tapa tämä nyt on? Kyllä suomessa jokainen pikkuinen ryhmä tuntuu vaativan omien erikoisuuksiensa kunnioittamista ... ja suomalainenhan kunnioittaa! Liian pitkällekin.

"lopettaa kahviloissa lorviminen ja kovaääninen keskustelu"

Täh? Häh? Missä vaiheessa ei enää olekaan maan tapa lorvia kahviloissa? Tuntuu että SUOMALAINEN nykynuoriso ei muuta teekään kuin lorvii kahviloissa. Jos Teemu ei kahviloissa lorvi niin ei se tarkoita sitä että kahviloissa lorvailematta oleminen olisi "maan tapa".

Ja kovaääninen keskustelu?!?!

Onkohan Teemu Lahtinen koskaan käynyt korttelikapakassa kello 10? Jo on perkeleenmoisen kovaa keskustelu silloin.

Epäilen onko Teemu Lahtinen suomalainen ollenkaan, kun ei noita tunnista maan tavaksi - vaikka hyvin tuttuja ainakin minulle suomalaisesta katukuvasta ovat.

Tai no jaa ... juntti mikä juntti, turhaan taisin tämänkin 5 minuuttia käyttää juntille vastaamiseen.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Kyllä sitä suomalaista nuorisoakin paheksutaan samoissa asiakaskunnissa ihan samall atavalla, mutta kumman ryhmän luulet kärsivän paheksunnasta enemmän?

Korttelikapakka on hieman eri asia kuin kahvila, mutta täytyy myöntää että noihin aikoihin en ole semmoisissa vieraillut.

Tero Jokinen

Erityisesti mua naurattaa se, että Teemu Lahtinen on persu. Ja persuthan nyt ovat nimenomaan pieni erikoisryhmä joka vaatii muilta omien erikoisuuksiensa aktiivista kunnioittamista. Kuten nyt esimerkiksi "maahanmuuttokriittisyydeksi" naamioitujen rasististen mielipiteiden.

Notta kyllä nyt tais Tepe sotkeutua omaan nokkeluuteensa.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Kukin tietenkin ottaa hupinsa mistä saa, mutta muuten väännät aika paksua pötköä sinäkin. Argumentoida voi asiasta ja asian vierestä, joten koitapa uudelleen.

Myös katteettomien rasismisyytösten viljely saa loppua.

Ilari Kerttuoja

Pieni erikoisryhmä 17%:n kannatuksella? Suhteellisuudentajusi heittää häränpyllyä...

Käyttäjän partalainen kuva
Reijo Kamula

Teemu olet panutunut asiaan perusteellisesti. Ilmiselvää kansanedustaja ainesta. Toivottavastikansa herää!

Pekka Raukko

Pitäisikö esimerkiksi minun ryhtyä kirjoittamaan rasistisia tai muukalaisvihamielisiä kirjoituksia, että toimisin maassa maan tavalla.
Tulisiko minun jossain muussa suhteessa ryhtyä käyttäytymään samoin kuin Teemu Lahtinen?
Kun olemme ilmeisesti molemmat syntyperäisiä suomalaisia, niin kummanko tavat ovat maan tapoja?

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Maan tapoja ei voi luetteloida. Ne opitaan ja omaksutaan eletyssä ympäristössä ja sen arjessa pitkällä aikavälillä. Kai siinä ohessa oppii myös käsityksiä ko. kulttuurin oikeasta ja väärästä. Keskiverto maahanmuuttajaan voi kai siinä mielessä luottaa.

Mutta saivartelu maantavoista, kuten Pekka Raukko parhaillan tekee, (mikäli maahanmuuttaja sellaista näkee ja kokee) on varmasti omiaan hämmentämään kotoutuvaa maahanmuttajaa.

Jos uuden kotimaan alkuperäiset kansalaiset ovat epävarmuuden tilassa suhteessa omaan kulttuuriin, omiin tapoihinsa, kuinka siinä ympäristössä kukaan maahanmuuttaja voi kotoutua menestyksekkäästi..ja mihin se kotoutuu silloin - ei kai mihinkään.

Että käsitteen "maan tavat" tahallinen hämärtäminen ja kyseenalaistaminen/ häivyttäminen tekee vain hallaa kototumaan pyrkivälle maahanmuuttajalle.

Heidän pitäsi reilusti antaa oppia "maan tapoja".

Pekka Raukko

Siis kummanko tapoja mahanmuuttajien pitäisi sinusta oppia, minun vai Teemun? Vai kenties sinun?

Ei ole mitään maan tapojen hämärtämistä todeta, että massa on lukematon määrä erilaisia tapoja. Todellisuuden hämärtämistä on väittää että maassa olisi vain yksi tapa elää ja olla.

Erkki Mikkonen

Mäkelä kirjoittaa asiaa. Kyllä minä ainakin pystyn aika vaivatta erottamaan maan tavan esim. vaikkapa Ruotsissa käydessäni puhumattakaan että käyn Ranskassa, Italiassa tai Egyptissä. Vihreille se tietysti voi tuottaa jonkinmoisia vaikeuksia, sen ymmärrän.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Pekka Raukko:

Maahanmuuttajalla on onneksi valittavanaan laaja kirjo maan tapaa, mutta kyllä minäkin esimerkiksi käyn. Mamu joka elää minun tavallani sopeutuu ja menestyy loistavasti.

Kukaan ei ole väittänyt maassa olevan vain yhtä tapaa. Jos luet kirjoitukseni, huomaat olevasi samaa mieltä kanssani. Jollet lue, niin jatkat varmaan päätöntä vänkäämistäsi.

Pekka Raukko

Jos maan tapoja ei ole vain yhtä, vaan useita, niin kuinka ja kuka rajaa ne tavat, joita maassa harjoitetaan, mutta jotka eivät kuitenkaan ole maan tapoja?

Harri Rautiainen

Mieluummin Teemun kuin Pekan (6-0).

Käyttäjän mikael kuva
Mikael Lönnroth

Yksi yleinen tapa tässä maassa on käyttää ruokaa syödessään haarukkaa, veistä tai lusikkaa. Nyt tänne tulee kuitenkin ihmisiä, jotka kokevat ruuan jotenkin niin tärkeäksi ja läheiseksi asiaksi, että tuntuu paremmalta syödä käsillä (ja olen itsekin oppinut kokemaan tämän saman asian).

Mitä järkeä on tässä tilanteessa vaatia tätä toista ihmistä muuttamaan tapojaan jos/kun siitä ei mitään merkittävää haittaa meille muille muodostu?

Jos vasta-argumentiksi nousee esim hygienia niin tässä toinen kysymys: miksi ulkomaalaisen pitäisi yhtäkkiä Suomeen tultuaan oppia, että ainoa oikea tapa puhdistautua WC:ssä on käyttää paperia kun hygienian ja luonnonvarojen säästämisen kannalta paljon fiksumpaa on peseytyä vedellä?

Pentti Järvi

Muutin Espanjaan 80-luvun alussa. Paikallisisten asukkaiden toimia seuraten ja samoin toimien sekä heidän kieltään käyttäen ongelmia ei tullut. Jos olisin toiminut vaikkapa suomalaisittain, en olisi siellä pärjännyt enkä viihtynytkään.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Mikael Lönnroth:

Jotkut tavat vaikuttavat toisiin ja jotkut eivät. Kukin eläköön omaa elämäänsä niin kuin tykkää ja syököön vaikka varpaillaan, mutta kun oma toiminta alkaa vaivaamaan muita, niin raja on ylitetty.

Käyttäjän mikael kuva
Mikael Lönnroth

Kirjoitin tästä keskustelusta innostuneena oman pienen blogimerkinnän:
http://mikael.puheenvuoro.uusisuomi.fi/60573-maass...

Valitettavasti tämä keskustelu ei osunut satunnaisotannan piiriin mutta Temu Lahtinen, Simo Mäkelä et al, tervetuloa määrittelemään maan tapoja!

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Aika tollo kommentti sinulla.

Rasistiset tai muukalaisvihamieliset kirjoitukset ovat nykyisen laintulkinnan mukaan kiellettyjä, joten et onnistuisi niillä toteuttamaan maan tapaa, et edes Huseinin peräänkuuluttamaa maan lakia.

Elän tietenkin melko esimerkillisesti, joten siinä mielesäs sinun on hyvä ottaa minusta mallia, mutta virheetön ei ole minunkaan elintapani. Sen sijaan maan tapoihin se hyvinkin mahtuu.

Pekka Raukko

Elääkö Halla-Aho mielestäsi maassa maan tavalla?

Maan lakiahan hän ei ole noudattanut, eli Husseini määritelmää maan tavasta hänen käyttäytyminen ei täytä.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Pekka Raukka:

Mielestäni Jussi Halla-aho elää myös maan tapojen mukaan. Ketään Halla-Ahoa en tunne, joten en arvioi. Joka tapauksessa asialla ei ole yhteyttä tähän blogiin.

Maan lakia hän on noudattanut, ei ainakaan ole muuta näyttöä. Tässä maassa ihmiset ovat syyttömiä, kunnes asiasta on lopullinen päätös. Ja on myös mahdollista, että laki ei vastaa maan tapaa. Näin on monesti ollut mm. miehityshallinnoissa.

Tero Jokinen

Elät esimerkillisesti?

Vain tollot kuvittelevat että elävät esimerkillisesti.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Tero Jokinen:

Väitteesti on katteeton. On monia ammatteja ja siviiliasemia, joissa pitää elää esimerkillisesti, eikä sen tiedostaminen tee kenestäkään tolloa. Sen sijaan sellaista on tuollaisten roiskaisujen viljely.

Pekka Raukko

Esimerkki se on varoittavakin esimerkki :)

Mikko Mäkinen

Tarkoittaako Raukko, että Lahtinen kirjoittaisi rasistisia tai muukalaisvihamielisiä kirjoituksia? Eipä tämä blogikirjoitus taida yltää kumpaankaan kategoriaan.

Käsitykseni mukaan sekä Raukon että Lehtisen tavat mahtuvat maan moninaiseen tapojen kirjoon. Kumman tavat saavat enemmän tukea kansalta, nähdään huhtikuussa. Veikkaan Lahtisen voittavan sen kisan selvällä marginaalilla.

Pekka Raukko

Tuomitaanko siis Lahtisen tapa maan tavaksi vaalien jälkeen, jos hän saa enemmän ääniä kuin minä?
Entä jos Oras Tynkkynen tai Husein Muhammed saa enemmän ääniä kuin Teemu?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Pekka Raukko:

Toivottavasti sinun kiihkoilustasi ei ikinä tule maan tapaa.

Pekka Raukko

Kuvailisitko hieman, kuinka tämä kiihkoilu mielestäsi tulee esiin kirjoituksissani?

Sinänsä kommenttisi oli kuitenkin keskustelun kannalta hedelmällinen, koska määrittelit jo minun tapani oleva sellainen, joka ei ole maan tapa. Jäljelle jäi siis ilmeisesti sinun tapasi?

Mikko Mäkinen

Minulle sopii hyvin, että maan tavoiksi hyväksytään yli 15 prosentin kannatuksen saaneiden puolueiden arvot. Tästä aiheestahan pitäisi kirjoittaa blogikirjoitus!

Pekka Raukko

Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Noihin puolueisiin kuulumattomille suoritettaisi pikku lahtaus, eli lahtinen?

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Pekka Raukko jatkaa sinnikkäästi saivarteluansa "maan tavoista".

Mikko Mäkinen

Pekka Raukko:"Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Noihin puolueisiin kuulumattomille suoritettaisi pikku lahtaus, eli lahtinen?"

Aika typerä kommentti, Pekka! Mutta selitän kuitenkin. Jospa se tarkoittaisi sitä, että pientä kannatusta saaville ja marginaalitapoja edustaville annettaisiin neljä vuotta lisäaikaa yrittää lisätä kannatustaan?

Pekka Raukko

Ja jos neljässä vuodessa ei riittävää suomettumista tapahtuisi, niin annettaisi taas seuraavat neljä vuotta lisäaikaa?

Käytännön järjestelynä tämä olisi minusta ihan käypänen, vaikka en ymmärräkään sen tarkoitusta.

Mikko Mäkinen

Niinpä. Eduskuntavaaleissa aina mitataan maan tavat. Niiden välillä voidaan ottaa vinkkejä vaikka kunnallis- ja presidentinvaaleista. Näissähän kansalla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä.

Veikkaan, että Lahtisen versio maantavasta saa mahdollisuuden huhtikuun jälkeen. Jos se osoittautuu huonoksi, tehdään vaihtotoimenpiteet 2015.

Pekka Raukko

Lahtisen versiolla on mitä ilmeisimmin edessä huima nousu taas ennen seuraavaa konkurssia, mutta ei siitä mikään maan enemmistön tapa kuitenkaan tule.

Petri Kivikangas

Pekka, kukaan ei jaksa kuunnella sun saivartelua

Mikko Mäkinen

Minä jaksan. Raukon tapaisia tarvitaan pitämään haastamaan enemmistöjä ja "maan tapoja". Molemmat nimittäin ovat muuttuneet ajan kuluessa. Tyyliseikat ovat tietysti makuasia.

Petri Kivikangas

"Minä jaksan. Raukon tapaisia tarvitaan pitämään haastamaan enemmistöjä ja "maan tapoja". Molemmat nimittäin ovat muuttuneet ajan kuluessa. Tyyliseikat ovat tietysti makuasia."

Maan tapa on sitä, että mennään enemmistön mukaan. Jos menen Egyptiin, en ala vaatimaan, että heidän täytyy lopettaa mölyäminen minareeteistaan, vaikka en itse pidäkään, että viisi kertaa päivässä joku heebo kailottaa rumaa ääntään ympäri kylää.

Pekka Raukko

Petri
Ei ole maan tapa mennä enemmistön mukana. Se on velttojen ja tahdottomien ihmisten tapa.

Omien tapojen noudattaminen ei tarkoita että vaatisi muita noudattamaan omaa tahtoaan.

Petri Kivikangas

"Omien tapojen noudattaminen ei tarkoita että vaatisi muita noudattamaan omaa tahtoaan."

Yhteiskunnassa toimitaan yhteisillä pelisäännöillä. Ilman näitä yhteisiä pelisääntöjä mikään yhteiskunta ei voi toimia. Nämä pelisäännöt ovat niitä sanomattomia sääntöjä, joita ei läheskään aina ole kirjattuna lakiin, mutta joiden noudattamista usein edellytetään, ja jonka noudattamatta jättämisestä usein seuraa monenlaisia ikävyyksiä.

Pekka Raukko

Petri
Onko joku vaatinut Suomessa minareeteista kaikuvan rukouksen vaientamista? Tuskin.
Olen kanssasi täysin samaa mieltä, että vaikka kuinka itse sitä inhoaisi, niin se on vain ymmärrettävä toisen suomalaisen harjoittamana maan tapana.

Petri Kivikangas

"Onko joku vaatinut Suomessa minareeteista kaikuvan rukouksen vaientamista? Tuskin."

Et ilmeisesti lainkaan ymmärrä, mistä on kysymys, tai huviksesi vain trollaat.

"Olen kanssasi täysin samaa mieltä, että vaikka kuinka itse sitä inhoaisi, niin se on vain ymmärrettävä toisen suomalaisen harjoittamana maan tapana."

Itse määrittelisin maan tavaksi mitkä tahansa sanomattomat säännöt - toimintatavat - joita suurin osa ihmisistä noudattaa jokapäiväisessä elämässään. Maan tavalle ei voi olla yksiselitteistä määritelmää, koska käsite muuttuu sitä mukaa kun tavat muuttuvat. Esimerkiksi nykyään alkaa olla maan tapa, että lapset haistattelevat koulussa opettajille päin naamaa, kun taas pari vuosikymmentä taaksepäin tämä olisi ollut äärimmäisen poikkeavaa käytöstä, ja jotain muuta kuin maan tapa.

Tavat muuttuvat, mutta eivät aina parempaan suuntaan. Eivätkä nuo muslimien tavat kohdella naisiaan myöskään tunnu kovin sivistyneiltä.

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Ehkä tuo Huseinin väite "muslimien osuus kaikista Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä on toistakymmentä prosenttia" implikoi, että Huseininkin mielestä Islam on uhka isommilla määrillä. Muslimi-maahanmuuttajiahan tulee koko ajan lisää maahamme.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

En kyllä osannut ottaa tuotakin pointtia huomioon, mutta uskon Huseinin sen ymmärtävän, että suuremmilla määrillä alkaa lakikin muuttua muslimimaailman suuntaan.

frank (nimimerkki)

Hyvin on Muhammed kotoutunut ainakin Vihreisiin. Jatkuva valehtelu sujuu jo aivan yhtä luontevasti kuin muillakin Vihreiden poliitikoilla ;-)

Käyttäjän elukka kuva
elukka elukka

Pekka Raukon argumentointi on huipputasoa.

Kaisa Pispala

Raukko on esimerkki ennakkoluuloisesta kiihkoilijasta, joka valitettavasti pilaa monen muunkin vihreän maineen laaduttomilla kirjoituksillaan.

turunen (nimimerkki)

Minusta Raukko on tarpeellinen vihreä sikäli, ettei hän verhoile todellisia ajatuksiaan suvaitsevaisuushöttöön, kuten vihreät yleensä tekevät.

Husein Muhammed taas tosiaankin pelaa koko ajan vähintäänkin kaksilla korteilla. En minäkään saa selvää siitä mitä hän yrittää sanoa - paitsi, että kovasti hän koittaa vakuuttaa olevansa parempaa kansanedustajaainesta kuin tavalliset, fiksut suomalaiset.

Pekka Raukko

Kyllä se kuule Kaisa on niin, että jos maineesi on pilalla, niin ensimmäisenä kannattaa katsoa peiliin.

Tero Jokinen

Elukan argumentointi on briljanttia.

Jukka-Pekka Vasara

Minä en tiedä minkälainen heppu tuo hosein on mutta tiedän sen että mm. Pakolaisavulta pitää lopettaa heti verovaroista kustannettu rahoitus. Kyllä arvoisa sosiaalituristiksi pyrkivä saa ihan itse palkata nämä aasinajajat lappujaan täyttelemään.

Itse äänestän jaloillani mikäli kahvilassa on mölyviä apinoita, tämäkin on maan tapa.

Harri Rautiainen

"Itse äänestän jaloillani mikäli kahvilassa on mölyviä apinoita, tämäkin on maan tapa."
Valitettavasti kahviloissa on usein vain joku nuori naishenkilö tiskin takana. Tällä ei kantti riitä lähteä häätämään 'mölyapinoita', vaikka näiden viimeisestä vesilasitilauksesta olisikin jo kulunut neljä tuntia.

Kanta Suomalainen

Miten Suomalainen oikeusistuin voi käyttää asianajajana henkilöä, jonka uskontokultti suosittelee valehtelua kultin eduksi. Kaikki lausunnot voi periatteessa olla valetta. Paitsi, jos tuomari on muslimi, niin silloin valehtelu on syntiä.

Kari Timolavi

Pekka Raukko?
Onko hän joku näsäviisastelun juuri oppinut yläastelainen?
Aika olematonta läppää. Olisiko Raukolla esittää joitakin asiallisia vasta-argumentteja vai tyytykö sanojen rääpimiseen.
Kehnoa vihreät, kehnoa.

Pekka Raukko

Vasta-argumentti tulee kyllä, jos Timolavilta tulee edes näsäviisaan esikoululaisen lähtöargumentti.
Tässä välissä käyn kuitenkin saunassa ilman vasta- tai vihta-argumenttia.

Ilari Kerttuoja

Ihme kun et ole viemässä Lahtista saunan taakse.

Tuomo Kankkunen

Paljon melua turhan takia

Meillä suomalaisilla ei ole mitään pelkäämistä

http://mediaseuranta.blogspot.com/2010/11/savon-sa...

Petri Kivikangas

Maahanmuutto on mahdollisuus, jos sitä osataan käyttää oikein. Valitettavasti sitä ei tunnuta osaavan käyttää oikein...

Seppo Kolm

Masentavan heikkotasoista keskustelua. Näiden perusjunttien sepustuksia lukiessa halu muuttaa johonkin sivistysvaltioon kasvaa eksponentiaalisesti.

Urpot.

Petri Kivikangas

Mitäs ne sivistysvaltiot ovat? Ruotsi, Ranska, Englanti? Melko kaukana sivistyksestä nykypäivänä. Lähinnä etnistä kaaosta lähentelevät.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Petri Kivikangas

"Mitäs ne sivistysvaltiot ovat? Ruotsi, Ranska, Englanti? Melko kaukana sivistyksestä nykypäivänä. Lähinnä etnistä kaaosta lähentelevät.

Teikäläisillä on tunnettu propagandakeino hyvin hallussanne. Kunhan vaan toistatte tarpeeksi kauan ja tarpeeksi monta kertaa jotain valhetta niin alatte ainakin uskoa itse siihen. Olen huomannut, että muutamat heikkolahjaisimmat jo uskovatkin siihen. Uskotko sinä vai valehteletko tietoisesti?

Petri Kivikangas

"Teikäläisillä on tunnettu propagandakeino hyvin hallussanne. Kunhan vaan toistatte tarpeeksi kauan ja tarpeeksi monta kertaa jotain valhetta niin alatte ainakin uskoa itse siihen. Olen huomannut, että muutamat heikkolahjaisimmat jo uskovatkin siihen. Uskotko sinä vai valehteletko tietoisesti?"

Mitäs propagandaa tuossa on? Englannin valtio on nykypäivänä säälittävä verrattuna siihen, mitä se on joskus ollut. Samoin Ranska on suuruutensa päivät nähnyt. Ei sinänsä, valtakunnat nousevat ja kaatuvat, mutta olisikin hyvä tiedostaa, miksi ne kaatuvat.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Täytyy myöntää, että Ranskan ja Englannin tunnen huonosti. Siksi pyytäisinkin jotain näyttöä Ruotsista, ettei se ole sivistysvaltio, tai että se lähentelee kaaosta. Kyllä sellaisestakin varmasti jotain näyttöä löytyy, jos siinä jotain totuuden hiventä olisi. Mieluummin jotain vähän luotettavampaa, kuten esimerkiksi Wikipedia, eikä jotain rasistipropagandaa, joka juuri kuuluu niihin valheen levittäjiin.

Kiitos!

Petri Kivikangas

"Täytyy myöntää, että Ranskan ja Englannin tunnen huonosti. Siksi pyytäisinkin jotain näyttöä Ruotsista, ettei se ole sivistysvaltio, tai että se lähentelee kaaosta."

Tähän tulee parhaiten mieleen yksi sana: Malmö.

Googlaamalla ja wikipediaa lukemalla ymmärrät, mitä tarkoitan.

Sivistysvaltiolla on harvoin tarvetta hävetä omaa kulttuuriaan, mikä Ruotsissa valitettavasti on viime vuosina yleistynyt - parhaimpana esimerkkinä entisen puoluejohtaja Mona Salinin kommentit. Valitettavasti Salin ei ole yksittäistapaus, vaan hänen kaltaisesti ajattelevia on paljon - siis ihmisiä, joiden mielestä ruotsalainen kulttuuri on arvotonta, ja kaikki ihanan eksoottinen (varsin usein jostain syystä muslimimaista tuleva) on paljon parempaa.

"Kyllä sellaisestakin varmasti jotain näyttöä löytyy, jos siinä jotain totuuden hiventä olisi. Mieluummin jotain vähän luotettavampaa, kuten esimerkiksi Wikipedia, eikä jotain rasistipropagandaa, joka juuri kuuluu niihin valheen levittäjiin."

Mikä mielestäsi on luotettavaa? Helsingin sanomat? Iltasanomat? Vihreä lanka?

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Petri Kivikangas

Jos sinä haluat tietää, että suomi on sivistymätön maa, niin googlaa Joensuu. Tai Petri Kivikangas.

Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki. Ei sekään ole sivistyksestä kaukana eikä kaaoksen partaalla. Ja vaikka olisikin, niin se on kuitenkin väestöltäänkin noin prosentin osuus koko maasta eikä siten voisikaan todistaa koko maan olevan kaaoksen partaalla.

Voisit sitä kaaosta alkaa tutkailemaan vaikka taloudellisista tilastoista. Ruotsilla menee hyvin, esimerkiksi Tanskalla ei niinkään.

Wikipedian mainitsin, elleivät Hesari, Aamulehti ja Turun sanomat ole mielestäsi rasistisia niin ne kelpaavat. Mutta yksittäinen lukijan mielipide niissäkään ei kelpaa. Siellähän saattaa olla vaikka sinun mielipiteesi.

Minä en Malmö sanalla mitään kaaoksen tai sivistymaättömyyden merkkejä löytänyt. Hae nyt edes sieltä sitten joku merkki sivistymättömyydestä tai kaaoksesta. Mieluummin joku tuore.

Seppo Kolm

Vastaus alkuperäiseen viestiini oli niiiin ennalta-arvattavissa, että ainoa jännityksen kohde oli se, kuka junttieinari kerkeää vakiovastauksen ensimmäisenä kirjoittamaan.

Sivistysvaltio on vastakohta kalpeanaamaisten teemulahtisten homeiselle Suomelle.

Jukka Poikela

5.2.2011 01:09 Timo Elonen

"Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki. Ei sekään ole sivistyksestä kaukana eikä kaaoksen partaalla."

Sivistystä on ilmeisesti mielestäsi se, että juutalaiset joutuvat jättämään tuon kaupungin ja pakenemaan sieltä henkensä edestä. Jotakin tuttua historian hämäristä väkisinkin hiipii mieleen. Mutta ilmeisesti tuollainen rasismi on sallittua ja sitä kuuluisaa sivistystä, kunhan sitä harjoittavat "oikeat" ihmiset.

Mitenkähän Malmön - tuon uuden sivistyksen etuvartion - rikollisuus on kehittynyt?

Esimerkiksi Ruotsissa rikostilastot osoittavat että :
- Väkivaltarikokset ovat Ruotsissa kolminkertaistuneet 30 vuoden aikana vv. 1976-2006.
- Kaikista rikoksista ulkomaalaiset tekivät 25%, ja ulkomaalaisille vanhemmille syntyneet ruotsalaiset 20%. Siis 45% eli lähes puolet rikollisuudesta Ruotsissa on seurausta maahanmuutosta.
- Kun huomioidaan että Ruotsissa asuvista ihmisistä 82% on etnisiä ruotsalaisia ja "vain" 18% ulkomaalaistaustaisia, voi todeta kuinka paljon MERKITTÄVÄSTI ENEMMÄN rikoksia ulkomaalaisperäiset maahanmuuttaneet tekevät verrattuna etnisiin ruotsalaisiin.
- Yliedustus on vielä suurempaa vakavissa rikoksissa. Pahoinpitelyissä ulkomaalaisperäiset olivat kolme kertaa useammin epäiltyinä. Raiskauksissa ulkomaalaisperäiset ovat viisi kertaa useammin epäiltyjä. Lähi-idästä ja Afrikasta peräisin olevat korostuvat muita etnisiä ryhmiä enemmän.
Esimerkiksi raiskaaminen on islamilaisten miesten tekona heidän näkemyksensä mukaan ensisijassa siveettömien vääruskoisten naisten "rankaisutapa".

Että sellaista sivistystä.

Ilari Kerttuoja

Siinä voi käydä myös niin, että sen sivistysvaltiosi ja Suomen äo/capita kasvaa myös päätöksesi jälkeen eksponentiaalisesti (sekä luovuttaja- että vastaanottajayhteisössä).

Petri Kivikangas

Tyhmimmät suomalaisetkin ovat melko älykkäitä globaalilla skaalalla.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Petri Kivikangas
"Tyhmimmät suomalaisetkin ovat melko älykkäitä globaalilla skaalalla"

Viitsisitkö tarkistaa jostain rasistin määritelmää!

Ilari Kerttuojalle samat terveiset. Hänellä on myös matemaattiset käsitteet hukassa. Voisi tarkistaa myös niitä. Yksi muutos ei voi aiheuttaa eksponentiaalista kasvua.

Petri Kivikangas

"Viitsisitkö tarkistaa jostain rasistin määritelmää!"

Rasisti on henkilö, joka harjoittaa syrjintää rodun perusteella. Se, että totean suomalaisten olevan suht älykkäitä, ei ole missään mielessä rasistinen väite (vaikka sinun kieroutunut mielesi sen haluaakin siten tulkita).

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Kyllä minun tietääkseni Suomessa on sallittua kaikki, mikä ei ole lailla kiellettyä. Lailla on kielletty muun muassa kiihotus kansanryhmää kohtaan.
Minun mielestäni Teemu on sitä lakia rikkonut monia kertoja. Suomessa lakia tulkitsevat kuitenkin nämä emeritusprofessori Erkki Havansin porukat, ja koska heidät on siihen tehtävään asetettu, niin minukin on se hyväksyttävä.

Ainakin voidaan sanoa, että Teemu Lahtinen pyörii lain rajamailla. Puoliksi rikollinen kuten maan tapana on sanoa.

Mikko Mäkinen

Maan tapaan taitaa kuulua, että kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin oikeudessa päätetään. Poikkeaako Timo Elosen maantapa tästä ja samalla Suomen oikeusjärjestyksestä? Onko Lahtinen tuomittu puoliksi oikeudessa vai onko hän tehnyt "puolirikoksen"?

Elosen tapa panetella syytöntä on kyllä maantapa - valitettavasti. Ehkä se johtuu siitä, että korrekti argumentointikyky ei riitä?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Elonen taas tapansa mukaan heittää lokaa vastoin parempaa tietoaan. Onneksi lainrikkomista et tulkitse sinä, vaan puolueettomat oikeuslaitokset.

Olen tunnettu aseenomistaja, käräjäoikeuden lautamies ja onpa voimassaoleva järjestyksenvalvojan korttikin vielä plakkarissa. Lain rajamailla keikkuminen kyseenalaistaisi kaikki nämä saavutukset ja siksi vihjailusi on ala-arvoista. Itse taiteilet juuri kunnianloukkauksen rajoilla.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Lähteekös Halla-ahonkin pyssyt, jos hänet tuomitaan? Olisi turvallisempaa ainakin homoille.

Sinut olenkin aina kuvitellut sellaiseksi, joka ei ilman asetta uskalla elää. Pidät sitä varmaan kaupungillakin mukana, tosin piilotettuna?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Veikkaan lupaviranomaisen jättävän moisen poliittisen tuomion huomioimatta.

Ei aseellisuus uskalluksesta ole kiinni, se on Suomen tasavallan sytyttämä harrastus.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Kerrankin asiallinen vastaus.

En tiedä onko, kyseessä perätön huhu, mutta olen kuullut että haluaisit vapaan aseenkanto-oikeuden myös kaupungissa. Onko siinä perää, ja jos on, niin miksi haluaisit?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Huhut vääristyvät matkalla, niin myös tuokin. Olen esittänyt piilotettua aseenkanto-oikeutta julkisilla paikoilla mahdollisuudeksi kunnon kansalaisille. http://teemulahtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2009...

Seppo Kolm

Millainen on kunnon kansalainen?

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

En minä sanonut että Teemu Lahtinen on rikollinen. Sanoin maan tavan sanovan, että hän on puoliksi rikollinen. Maan tapana on sanoa niin siinä rikollisuuden rajalla pyörivistä. Eikä se ole lakitermi.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Teemu Lahtinen
Sinä olet kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas. Ole varovainen minua nimitellessäsi!

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

En ole Huseinin kirjaa vielä lukenut. Kävin pari päivää sitten kysymässä kirjakaupoista, mutta Raumalta en sitä saanut vielä. En siksi pysty vastaamaan väitteisiisi kirjan sisällöstä.

Mutta, että otat kirosanatkin käyttöön kirjaa vihatessasi, on aika outoa, ajatellen, ettet ole sitä lukenut. Luotat toisten tietoihin.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Kyllä ne olivat lainausmerkeissä olevia Husun sanoja.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Teemu Lahtinen
Muistaakseni olet joskus syyttänyt jopa Suomen oikeuslaitosta siitä, että se käyttää asiayhteydestään irroitettuja lauseita.

Shemu P

Lehtinen aiemmin otti kantaa näin:

"Kukin eläköön omaa elämäänsä niin kuin tykkää ja syököön vaikka varpaillaan, mutta kun oma toiminta alkaa vaivaamaan muita, niin raja on ylitetty."

Minä ihmettelen sitä, miten tämä raja ylittyy. Ja mitä siitä seuraa?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Shame:

Klassinen esimerkki kuuluu seuraavasti: "Sinun oikeutesi heiluttaa käsiäsi loppuu siihen missä minun nenäni alkaa."

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Teemu Lahtinen

Tuosta kyllä herää kysymys, että onko joku tullut syömään varpaillaan sinun nenääsi. Epäilen, että olet vain itse vetäissyt sinne herneen.

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

Maan tapa on koodi, joko se omaksutaan tai sitten ei, on varmasti sellaisia tapoja jotka ovat yhteisiä Pekka Raukkolla ja Teemu Lahtisella, koska ovat molemmat syntyperäisiä suomalaisia.

Itse en ole syntyperäinen, vaikka olen omasta mielestä hyvin assimiloitunut Suomeen, on aina jotain mikä minua erottaa Pekka Raukkolta ja Teemu Lahtiselta.

Se jotain todennäköisesti ei häiritse kumpikaan, toisaalta jos minua häiritsee se jotain niissä asioissa mitkä ovat yhteistä kaikissa suomalaisissa, minusta tulee persoona non grata, etenkin jos rupean pitää meteli siitä.

Ero Teemu Lahtisen ja Pekka Raukkon välillä on siinä, että Teemu pitää omista tavoista kiinni ja Pekka suvaitsevaisuuden nimessä luopuisi omista tavoista jos ne ärsyttävät vieraat.

PS ei oikoluku ja erilaisuudesta johtuen kirjoitusvirheineen.

Käyttäjän Punakuono kuva
Petteri Olander

Niin Freddy,kun suomalaiset vetävät keväällä mämmiä,Brysselissä herkutellaan Parsalla:)
Belgialainen "maantapa" maistuu kyllä minulle paremmin,ehken olekaan aitosuomalainen...

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Freddy

Tässähän on viime aikoina usein puhuttu maan tavasta vaalirahoitusten yhteydessä. Maan tapa saattaa olla vahingollinen, se voi olla jopa laitonta ja miltei aina on joku joka sitä ei hyväksy. Toisaalta Suomi on vapaa maa, jossa jokainen saa elää tavallaan, syödä, pukeutua ja kasvattaa lapsiaan kuten haluaa. Lasten kasvatusta laki säätelee tietyin osin, kuten esim. oppivelvollisuuden osalta. Mutta maan laki on on se mikä määrää yli maan tavan, sitä on noudatettava, niin Teemu Lahtisen kuin Huseininkin. Niin perisuomalaisten kuin maahanmuuttajien.

Ehkä Freddy nyt ymmärrät, että maan tapa on vapaaehtoista ja niissäkin on monia haitallisia, lainvastaisiakin, joita kenenkään ei tulisi noudattaa, mutta maan lakia on ehdottomasti KAIKKIEN noudatettava.

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

Otit esiin vaaliraha, se ei todella ole maan tapa, vaan maailman tapa, eli tässä suhteessa Suomi on kansainvälisesti keskitaso.

Maanlaki, ei kukaan täysjärkinen noudattaa pilkuilleen maan laki, jokainen meistä harrastaa pientä vilppiä.

Etenkin jos siihen liittyy taloudellista hyötyä, voin myöntää, olen joskus tuonut ylimääräinen viinapullo.

Tässä vilppilisissä toiminnassa on usein se ero, kukaan suomalainen eikä yleensä Eurooppalainen juuri paheksuu jos käry käy viinapullosta, saan pienen sakon ja se siitä.

Kun nyt tullaan huomatavan erilaisista kulttuurista, jossa Viina on kielletty, mutta käytätetään jotain muuta ”piristävää”, esimerkiksi Khat huume.

Ei juuri kukaan paheksu Itä-Afrikassa tai Lähi-idässä Khat huumeen käyttö tai hallussapito, paheksuttava suhtautuminen tähän huumeeseen tapahtuu siinä vaiheessa kun käry käy Suomessa tai Euroopassa.

Käry käydessään, paheksuva suhtautuminen tähän huumeeseen on tietysti kantaväestön keskuudesta, taas oman kulttuuriryhmän keskuudessa ”huumekuriiri” voi nousta sankarin asemaan.

Vastaavasti samanlaista pahennusta herättää Eurooppalainen viinalastinsa kansa useamassa Itä-Afrikan ja Lähi-idän maissa.

Tämä on nyt yksinkertainen esimerkki, erilaisten kulttuurien erilaisuudesta ja törmäyksestä.

James Hirvisaari

Asiaan kiinteästi liittyen:

Britannian pääministerin David Cameronin mukaan perinteinen monikulttuurisuuden politiikka on epäonnistunut. Kaiken suvaitseminen ei ole oikea tie, vaan yhteiskunnan tärkeinä pitämien arvojen puolesta täytyy tehdä työtä.

- Passiivisesti suvaitsevainen yhteiskunta viestittää kansalaisille: jätämme teidät rauhaan, kunhan ette riko lakia. Tällainen yhteiskunta on puolueeton arvojen suhteen, Cameron sanoin Münchenin turvallisuuskokouksessa tänään.

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/02/...

"Cameron muistutti, etteivät islam uskontona ja äärisuunnan poliittinen liike ole sama asia. Hän kuitenkin vetäisi pois julkisen tuen sellaisiltakin väkivallattomilta muslimijärjestöiltä, joiden suhde länsimaisiin arvoihin on hämärä."

Käyttäjän ronin kuva
Ronja Ronin

Britannian pääministerin sanat antavat toivoa paremmasta tällaiselle naisen ruumiiseen syntyneelle vapaalle sielulle. Islam on naisen pahin vihollinen.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

"Lain noudattaminen on itsestään selvää, eikä sen vaatiminen ole mitään poliittista linjanvetoa."

Lain noudattaminen on kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Suomessa rikotaan lakia systemaattisesti, ja erityisesti vallanpitäjien tasolta. Tämän vuoksi Suomen perustuslakia ei noudateta, vaan sen kanssa ristiriidassa olevia lakeja säädetään tuosta vaan. Tämä on myös syy siihen, minkä vuoksi Suomella on enemmän ihmisoikeusrikkomustuomioita kuin muilla Pohjoismailla yhteensä ja suhteessa enemmän kuin Venäjällä.

Lain noudattamisen vaatiminen ei ole millään selvää, ja olisi hyvä, jos mahdollisimman monet tekisivät siitä oikeasti poliittisen linjanvedon. Se kelpaa poliittiseksi linjanvedoksi, minkä on todistanut esimerkiksi nykyinen korruptiorahahässäkkä.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Lain noudattamisen vaatimus on sisäänrakennettu systeemiin. Jo se, että laittomuuksiin puututaan ja niitä paheksutaan osoittaa sen, että lain noudattamista odotetaan. Valtiomme on monin kohdin laittomuuden tilassa, mutta yksi väärä ei oikeuta toista. Siksi maahanmuuttajilta odotetaan lain noudattamista aksiomaattisesti, eikä sellaisen vaatiminen ole poliittista linjausta.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Haluaisin myös tietää, miten islam uhkaa Suomea. Suomen päättäjät voivat milloin tahansa sanoa, että rajat kiinni ja valtio sekulaariksi. Suomen päättäjät voivat milloin tahansa lopettaa positiivisen syrjinnän, dhimmeilyn ja kaikenlaisen myönnyttelyn. Islam voi olla uhka ainoastaan, jos ihmiset itse antavat siitä tulla uhan. Islam ei tee asioita itsestään, vaan islamin asiaa ajavat erityisesti länsimaiset lainsäätäjät. Islam ei ole uhka, vaan uhkana ovat sen edessä nöyristelevät vallanpitäjät. Itsessään islam on lähinnä epätoivoinen ja heikko ideologia.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Islam on uhka itsessään. Islam aiheuttaa ympäri maailmaan jatkuvasti kärsimystä. Islamin uhkaa ei voi selittää tyhjäksi sälyttämällä vastuu sen voiman edessä sortuneiden harteille.

Toimituksen poiminnat

Sivut