Teemu Lahtinen Uudessa Suomessa Suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa

Sukupuolineutraali avioliitto ei ole ihmisoikeus

Tänään on hyvä päivä puuttua erääseen yhteiskunnallisessa keskustelussa ärsyttäneeseen asiaan, nimittäin ihmisoikeuksien banalisointiin. Sukupuolineutraalia avioliittoa, jota viimeaikoina on edistetty tasa-arvoisen avioliiton nimikkeellä (vaikka tasa-arvo on nähty siinä mielessä sukupuolisidonnaisena terminä, ettei edes tasa-arvovaltuutettu saa puuttua muuhun kuin miesten ja naisten välisen tasa-arvon ongelmiin), on väitetty lukuisissa yhteyksissa ihmisoikeusasiaksi.

Ihmisoikeudet ovat sen verran arvokkaita ja suojeltavia asioita, ettei minusta niitä pitäisi väheksyä rinnastammalla milloin minkin niihin. Tällaisessa käytännössä on vaarana ihmisoikeuksien politisointi ja sitä myötä niiden legimiteetin heikkenemiseen.

Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole muuttumattomia, vaan ne ovat täydentyneet ajassa aina Magna Chartasta (1215) ja Oikeuksien julistuksesta (UK, 1689), Ranskan vallankumouksen ihmis- ja kansalaisoikeusjulistuksen (1789) sekä Oikeuksien julistuksesta (USA, 1791) lopulta YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen (1948) ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen (1953), jotka ovat yhteiskuntamme ihmisoikeuksien keskeiset asiakirjat, ja joita Suomen perustuslaki (2000) täsmentää (sic).

Yhdessäkään edellämainitussa asiakirjassa ei mainita samaa sukupuolta olevien avioliittoa ihmisoikeutena.

Ihmisoikeuksien yleimaailmallinen julistus, hyväksytty YK: yleiskokouksessa 10.12.1948

16. artikla

(1) Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa
perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta
johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton
aikana ja sen purkamisen jälkeen.
(2) Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden
vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
(3) Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on
oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

ja

Euroopan ihmisoikeussopimus, solmittu 4.11.1950
12 artikla
Oikeus avioliittoon
Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioliittoon ja perustaa perhe tämän oikeuden käyttöä säätelevien kansallisten lakien mukaisesti.

Mielestäni on törkeää sisällyttää sukupuolineutraali avioliitto noin vaan ihmisoikeuksiin, ilman että ihmisoikeuksien tausta-aineistoja on päivitetty. Jos yhteiskunnalliset toimijat tai eri sukupolvet koplaavat milloin minkin ihmisten oikeuksiin liittyvän vaatimuksensa ihmisoikeuksiin, menettää käsite merkityksensä ja arvostuksensa.

Sitä toivottavasti ei tahdo kukaan.

Sukupuoilineutraali avioliitto ei siis ole ihmisoikeus, mutta se voi joku päivä olla. Siihen asti toivoisin kovasti kannattajilta ja asiaa edistäviltä malttia ja rehellisten keinojen käyttämistä. Mannerheimin motto candita pro ense causa, puhtain asein puhtaan asian puolesta on hyvä muistaa. Hössöttäminen ja vouhottaminen tekee helposti haittaa asialle, kuten biseksuaali ystäväni Suvi Karhu todistaa. Erityisen häiritsevää on mielestäni ollut se, kuinka sinänsä fiksuina ja filmaattisina pidetyt ihmiset ovat lakivaltiokunnan päätöksen jälkeen sortuneet primitiivireaktioihin ja lapselliseen lällättelyyn ja nimittelyyn eri mieltä olevia kohtaan. Vastustajien demonisoinnista ei liene hyötyä, mutta se on eräällä tavallansa jonkinlaista kansankiihottamista ja viholliskuvien rakentelua.

Kunnioitetaan toisiamme ja rakennetaan ystävyyttä yli rajojen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (94 kommenttia)

Käyttäjän jooel kuva
Jooel Jaakkola

Niin, jos siitä tehdään ihmisoikeusasia, väitetään samalla, että vaikkapa islamilainen kulttuuri ei noudata ihmisoikeuksia jo lähtökohtaisesti. Sitä vastoin hyväksyisin sen ilman muuta suomalaiseen lainsäädäntöön. Menköön kuitenkin kansan tahdon mukaisesti.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Jaa, minusta tuo 16. artikla taas itsestään selvästi pitää sisällään kahden samaa sukupuolta olevan oikeuden solmia avioliitto. Artiklahan nimenomaan sanoo, että oikeus solmia avioliitto on riippumaton uskonnollisista rajoituksista, ja homoavioliittojen kielto on nimenomaan peräisin uskonnoista. "Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on..." on vain hieman pidempi muoto sanoa "Täysi-ikäisillä ihmisillä on...".

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Ottaen huomioon, että ihmisoikeusissa muissa yhteyksissä puhutaan vain ihmisistä sukupuolia erottelematta, en pidä tulkintaasi kovin uskottavana. Vielä kun huomioimme ajan, jolloin kyseiset universaaleiksi tarkoitetut bumagat on laadittu.

Kyse on kuitenkin maallisen lain muuttamisesta, joten siinä mielessä kyse ei ole uskonnosta. Enkä väittäisi että homoavioliitot ovat kiellettyjä, koska sellaisen solmisesta (esimerksi muualla maailmassa) ei rangaista.

Jukka Mäkinen

" "Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on..." on vain hieman pidempi muoto sanoa "Täysi-ikäisillä ihmisillä on...". "

Oletko miettinyt, miksi sitten tekstiin ei ole kirjoitettu "täysi-ikäisillä ihmisillä", vaan nimenomaan "täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla"?
Noita sanamuotoja on hiottu satojen lakiasiantuntijoiden voimin, joten mitään sattumaa se ei ole. Se tarkoittaa että miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto keskenään. Tekstin kirjoittamisen aikaan avioliitto oli kaikkialla määritelty nimenomaan miehen ja naisen väliseksi liitoksi, siksi käsitettä ei tarvinnut sen tarkemmin määritellä.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

No varmasti on sorvattu monenkin asiantuntijan voimin, mutta sitä et voi kiistää, että jos sanotaan, että "täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto", niin se ei sulje pois kahden täysi-ikäisen miehen tai kahden täysi-ikäisen naisen avioliittoa.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #60

Ei sulje, jos avioliitto määritellään sellaiseksi että samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliitton.
Ihmisoikeusjulistus ei määrittele avioliittoa, ainoastaan sen että kaikilla täysi-ikäisillä on oikeus solmia avioliitto sellaisena kuin se on määritelty kunkin maan omissa laeissa.
Avioliitto voitaisiin vaikka määritellä toistensa pieksämisoikeudeksi ilman mitään muita oikeuksia tai velvollisuuksia. Se olisi edelleenkin täysin ohmisoikeuksien mukainen, ja kaikilla olisi oikeus solmia sellainen, jos sellaisen liiton haluaa solmia.

Olli Nurmi

En nyt ymmärrä miksi tämä blogi on olemassa? Vaikka olen sitä mieltä että lakimuutosta kannatettaessa ei pitäisi sortua huonoon tai typerään argumentointiin, en näe ristiriitaa ihmisoikeuksista puhumisen kanssa käsiteltäessä tätä asiaa.

Jos Aleksi on kuollakseen rakastunut Anttiin, ja toisin päin. He tahtoisivat solmia avioliiton keskenään samalla tavalla kuin Matti ja Maija. Lainsäädännön toimesta tämä on kuitenkin estetty, joten millä tavalla heidän oikeutensa solmia avioliito toteutuu?

Näen, että nuo mies- ja naistermit ovat jääneet julistukeen vain vanhanaikaisen sukupuolinäkemyksen mukaan ja sen, että julistuksessa tahdotaan tehdä selväksi, että myös naiset ovat miehen kanssa yhtäläisiä henkilöitä.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on kuitenkin syrjinnän kielto:

Euroopan ihmisoikeussopimus
14. artikla
Syrjinnän kielto

Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Lopputulos (perustelut kohdissa 96 - 109)
"110. In conclusion, the Court finds there has been no violation of
Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8."
http://www.menschenrechte.ac.at/uploads/media/Scha...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Tuomioistuimen tulkintalinja on kuvattu "living book":ksi tarkoittaen että tulkintalinja muuttuu tulevaisuudessa eikä se ole sidottua entiseen.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #23

En lähtenytkään ennustamaan vaan totesin nykytulkinnan.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Teemu, ihmisoikeus on se, kuinka yksilö sen kokee. Kuinka ihminen kokee elämänsä ja kuinka se ajatus toteutuu.

Poliitikot ja kirkonmiehet mielellään pyrkivät laatimaan moraalisääntöjä ja lakeja saadakseen alistettua ihmisen, ei Jumalan tahdon alle, vaan oman valtansa alle.

Ei kenelläkään poliitikolla tai kirkonmiehellä ole mitään valtaa ilman sitä, että saa kansan puolelleen nostamaan hänet kepin nenään tai jalustalle.

Sinäkin synnyit avuttomana rääpäleenä, kunnes sinulle annettiin sanat suuhun, joita edelleen jaat. Joskus kannattaisi pysähtyä ajattelemaan ihan omilla aivoillaan ja sivuuttaa oppimansa.

Me kaikki menemme muutaman kymmenen joulun ja juhannuksen jälkeen hautaan. Elimmekö me niin, kuin itse tahdoimme vai elimmekö me elämämme toisten tahdon mukaan?

Jos tyydyt siihen, että elät toisten vaatimalla tavalla, niin elämäsi jää tyngäksi. Jos siihen tyydyt, niin hyvä niin.

Älä kuitenkaan estä toisia elämästä mieleistänsä elämää, joka on ainutkertainen ja lyhyt. Älä estä ihmisiä kokemasta rakkautta sen vuoksi, että sinä koet rakkauden eritavalla. Edistä kaikenlaisia elämän kokemuksien muotoja, niin silloin annat arvokkaan lahjan eteenpäin.

Luet näistä linkeistä pari blogia, ehkä ymmärrät tai sitten et?

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/170836-h...

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/170963-l...

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Et selkeästikään löytänyt pointtia, vaan päätit argumentoida olkinukkea vastaan.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ihmisoikeuksista sovitaan kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Jos taas puhutaan kansallisesti määritellyistä oikeuksista, niin ennen puhuttiin kansalaisoikeuksista, joka on nykyisin korvattu käsitteellä perusoikeudet. Näistä taas säädetään kansallisissa laiessa.

Jukka Mäkinen

"Teemu, ihmisoikeus on se, kuinka yksilö sen kokee. Kuinka ihminen kokee elämänsä ja kuinka se ajatus toteutuu."

Aika hutera pohja lainsäädäntöön.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

"Teemu, ihmisoikeus on se, kuinka yksilö sen kokee. Kuinka ihminen kokee elämänsä ja kuinka se ajatus toteutuu."

Ei pidä paikkaansa. Ihmisoikeudet ovat riippumattomia yksilön kokemuksesta. Kokemuksella ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien kanssa. Ihmisoikeudet ovat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määritellyt oikeudet ja vapaudet, eivätkä ne ole mielipidekysymys.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Tänään on erinomainen päivä todeta, että teillä perussuomalaisilla, mukaanlukien biseksuaalit jäsenenne, ei ole käsitystä ihmisoikeuksista. Profeettanne Halla-aho on pohtinut olisiko homoseksuaalin surmaaminen siitä seuraaviin sanktioihin suhteutettuna hankala asia. Hypätkää pituutta.

Jukka Mäkinen

Tämän tasoista asiallista keskustelua homosaattoreilta pääasiassa tulee, kun yhtään älyllistä tai loogista perustelua vaatimuksille ei löydy. Vaikken persu olekaan niin voisin mennä hyppäämään pituutta ihan piruuttani, mutta laiskuuttani ja vanhaa selkääni säästääkseni jätän sen tekemättä. Kelpaako jo menen imuroimaan uima-allasta.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Miten niin asiallista? Teemu mainitsi primitiivireaktiot. Päätin kokeilla. Mukavaa, jos annoin virikkeen hyötyliikuntaan.

Selväksi on tullut, että käsityksemme tasa-arvosta eroavat. En tule tasa-arvoa milloinkaan tavallasi ymmärtämään.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Julkimo, viisas "uskon-tietäväni-mies" prof. Valtaoja antoi tukea ja virikkeitä keskustelun tason nostamiseksi kannanotossaan, jossa hän iloisesti heitti eri mieltä oleville "imekää munaa molot!"

Suosittelen siis uima-altaan imurointia. :D

Samira Taina

Kahden konservatiivisen uskonnon välissä lapsuuteni viettäneenä arvelin aika kauan, että homoilta on ehkä vähän liikaa vaatia käyttöönsä sanaa 'avioliitto'.

Mutta mitä enemmän olen näitä argumentaatioita lukenut ja toisaalta miettinyt asetelmia yleisemmin, sitä vahvemmin olen vakuuttunut siitä, että ainakin yhteiskunnallisena instituutiona avioliiton pitää ehdottomasti olla mahdollinen kaikille, siis myös keskenään samaa sukupuolta oleville pareille.

Ihmisoikeussopimukset eivät ole kiveen hakattuja, muuttumattomia kivipaasia, vaan niitä päivitetään silloin, kun tajutaan, että hei, tuokin epäkohta on väärin... tämä käy ilmi myös tämän ketjun avausbloggauksesta, vaikka historiakatsauksen tarkoitus lienee ollut toinen.

Mikään ei myöskään estä tajuamasta tuota asiaa jo ENNEN sopimusten päivitystä. Sitä tämän ketjun aloittaja ei ilmeisesti ole tullut ajatelleeksi ollenkaan..?

Hämäräksi ainakin minulle jää myös se, miten homoavioparien olemassaolo jotenkin uhkaisi heteroparien avioliittoja..?!? Eikö jokainen (avio)liitto kuitenkin ole juuri sellainen, millaiseksi sen osapuolet sen rakentavat?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Hyvää pohdintaa. Perimmäinen syy vastustaa tasa-arvoista avioliittoa on puhdas reviiriajattelu, joka toki on sisäänrakennettu ihmisen alempiin viettirakennelmiin, mutta josta homo habilis et sapiens voi edistyä.

Ilkka Huotari

"arvelin aika kauan, että homoilta on ehkä vähän liikaa vaatia käyttöönsä sanaa 'avioliitto'"

Täältä löytyi yksi, joka oli myös tätä mieltä:
http://www.thepublicdiscourse.com/2013/03/9432/

Onko avioliitto sitten ihmisoikeus, no, ylläolevan tekstin perusteella sellaista kysymystä ei oikein edes voi kysyä, koska hänen mielestään avioliiton perimmäinen tarkoitus oli jotain, minkä vain 2 eri sukupuolta voivat saada aikaan.

Ensimmäinen kysymys olisi siis, että mitä varten avioliitto on/mikä avioliitto on. Siihen kysymykseen vastattuamme voidaan miettiä onko se ihmisoikeus, jos asia on siinä vaiheessa vielä relevantti.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Niin, avioliitto ei sinällään liene mikään ihmisoikeus. Se on yhteiskunnallinen instituutio, jonka tarkoitus ja merkitys on muuttunut historian saatossa useaan otteeseen. Kuitenkaan yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen, jos osa väestöstä jätetään tällaisten instituutioiden ulkopuolelle. Yhtäläiset oikeudet ovat jonkin sortin ihmisoikeuskysymys.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #37

Minusta tässä uudessa määritelmässä saatetaan menettää jotain olennaista avioliiton merkityksestä. Sen uusi määritelmä tulisi olemaan rekisteröity parisuhde (adoptio-oikeudella), ja se on ehkä olennaisesti jotain muuta, kuin avioliitto perinteisesti on ollut.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #76

"Minusta tässä uudessa määritelmässä saatetaan menettää jotain olennaista avioliiton merkityksestä"

Sitten listaamaan. Mitä saatetaan menettää?

Avioliitto on perinteisesti paljonkin. Se on yhteiskunnallinen sitoumus, mutta ennenmuuta siihen liitetään tunteita, odotuksia ja arvoja joita avioparin odotetaan ilmentävän. Näitä ovat onnellinen yhteinen elämä, uskollisuus, rakkaus.. mitä näitä nyt on kaikkia. Niiden pitäisi ilman muuta olla kaikkien tavoiteltavissa.

Mutta jaettu ilo olisi vain puoli iloa? Siksi sitä iloa ei homoille voi suoda?

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #77

"Sitten listaamaan."

:D

Jos uudessa määritelmässä ei olisi adoptio-oikeutta, tämä tulisi ehkä paremmin esiin. Adoptio-oikeus siis liittää lapset siihen jotenkin.

Jos määritelmä olisi pelkästään "rekisteröity parisuhde" (ilman automaattista adoptio-oikeutta), niin voi kysyä, että miksi sitä pitäisi enää kutsua avioliitoksi. Se olisi vain rekisteröity parisuhde. Avioliitto on jotain muuta.

Pointti tässä on ehkä ne lapset, ja toisaalta se on ilmeisesti hoidettu adoptio-oikeudella (en ole kyllä ihan varma tuleeko se tuossa laissa mukana, ehkä tulee), mutta toisaalta adoptioasia ei ole ihan niin selkeä.

Itse kyllä olen sitä mieltä, että esim. isähahmo on lapselle tärkeä, ja luultavasti myös äitikin. Jos nyt puhuttaisiin yksinhuoltajien adoptiosta, niin se on osa samaa ongelmaa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #79

"Itse kyllä olen sitä mieltä, että esim. isähahmo on lapselle tärkeä, ja luultavasti myös äitikin"

Niin varmasti ovat, mutta samaakaan sukupuolta olevat parit eivät asu luolassa ilman muita ihmiskontakteja - kyllä sieltä nä miehen ja naisen mallit löytyvät tai adoptio on toimitettu huonosti. Kuten sanot, sama pätee yksinhuoltaja-adoptioihin, jollaisen homoparista toinen osapuoli voi nykyäänkin tehdä jos täyttää vaatimukset. Muuttaako se jotain, jos he saisivat tehdä sen yhdessä kuten muutkin avioparit?

Jokainen adoptio tulee käsityllä tapauskohtaisesti, kuten se toivoakseni tehdään nytkin, eikä adoptiolapsia 'myönnetä' vain joitkin kriteerit pintapuolisesti täyttäville.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #77

... lasten merkitystä avioliitossa (sen määritelmässä) korostaa myös se, että avioliitto lähisukulaisten kesken on kielletty.

Joten nyt, kun tämä avioliiton tärkein merkitys ja olemus on selvillä, voidaan keskittyä paremmin pääasioihin.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #77

"Avioliitto on perinteisesti paljonkin. Se on yhteiskunnallinen sitoumus, mutta ennenmuuta siihen liitetään tunteita, odotuksia ja arvoja joita avioparin odotetaan ilmentävän. Näitä ovat onnellinen yhteinen elämä, uskollisuus, rakkaus.. mitä näitä nyt on kaikkia. Niiden pitäisi ilman muuta olla kaikkien tavoiteltavissa."

Tämä osoittaa erittäin selkeästi miten homot ja aisankannattajansa haluavat homoavioliittoa silkkaa hedonistista itsekkyyttään. Avioliiton perimmäinen jä tärkein ominaisuus jäi kirkkaasti pois, koska se ei tainnut edes kiilusilmäisessä itsekkyydessä juolahtaa Hannun mieleen.

Avioliitto on ennen kaikkea sopimus velvollisuuksista ja vastuusta. Vastuu perheestä, aviopuolisosta ja lapsista. Niin myötä kuin vastoinkäymisessä.
Toinen merkittävä ominaisuus on lasten oikeus kuulua sukuun ja perheeseen.
Mutta tärkein on se vastuu. Voi olla vieras käsite moderneille yhteiskunnan eläteille.

Tänään tuli 10 vuotta vastuunkantamista täyteen.
Todellista sellaista, ei mitään kataislaista vastuun kantamista omilta toisten harteille.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #82

"Avioliitto on ennen kaikkea sopimus velvollisuuksista ja vastuusta"

Ei se jäänyt pois, se on siinä "yhteiskunnallinen sitoumus" kohdassa oletuksena.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Leikitään Jukka Nurmen innoittamana ajatuksella, että avioliitto-oikeus otetaan pois katolilaisilta, n. 12 000 sielun suomalaiselta vähemmistöltä. Ihmisoikeuskysymys? Anyone?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #74

Ajatuksella ei tarvitse leikkiä, koska se selvästi olisi ihmisoikeusloukkaus kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklasta voi päätellä. Lisäksi se olisi vastoin Suomen perustuslakia.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Sitä yritin painottaa, että ennenkuin kyseessä on globaali ihmisoikeus, pitäisi varoa liittämästä niiden joukkoon milloin mitäkin. Siinä kärsii ihmisoikeuksian arvostus ja legimiteetti. Konditionaalissa voi puhua esim "sukupuolineutraalin avioliiton pitäisi olla ihmisoikeus", mutta rinnastusta ei pidä tehdä.

Kyse on vähän samasta asiasta kuin jos kansainvälistä suojelua nauttiva punainen risti kompromettoisi tunnusta triviaalilla tavalla.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Milloin tasa-arvoinen avioliittolaki on perussuomalaisten mielestä tasa-arvokysymys, jos se ei ole sitä tänään?

Jukka Mäkinen

Milloin Markku Toivonen ymmärtää mitä tarkoitaa yhdenvertaisuus lain edessä.

Tasa-arvosta ei edes kannata keskustella, koska käsite on menettänyt täysin järkevän merkityksensa feministien ja homosaattoreiden uskonnollisessa kiihkoilussa, jossa tasa-arvo on väärentynyt pelkäksi tunnepitoiseksi propagandatermiksi.

Olli Nurmi

Yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa sitä, että jos heteroseksuaali suomen kansalainen saa solmia avioliiton itse valitsemansa henkilön kanssa, pitäisi homoseksuaalin saada tehdä niin myös.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #57

Ongelma on toistaiseksi se, että avioliitolla tarkoitetaan miehen ja naisen välistä liittoa. Vaikka kutsuisimme hevosen häntää jalaksi, hepalla on silti edelleenkin vain neljä eikä viisi jalkaa (totesi kerran Abe Lincoln). :D

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #63

Riittää, että kutsumme hevosta hevokseksi, jalkojen lukumäärästä riippumatta.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #63

Suomen laki kutsuu sitä "miehen ja naisen väliseksi liitoksi", ihmisoikeuksien julistus ei. Ei avioliitto ole mikään universaalisti määritelty käsite joka on ikiaikainen ja pysyvä.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #65

Kirjoitinkin "toistaiseksi". Mikäpä olisi universaalia ja ikiaikaista ja kuka sellaista on väittänyt?

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #69

"Ongelma on toistaiseksi se, että avioliitolla tarkoitetaan miehen ja naisen..."

Niin, sinä määrittelet, toistaiseksi. Eikö lain pitäisi asettua ylemmäs kuin yksittäisen ihmisen subjektiiviset käsitykset jostain tietyistä asioista? Eikö juuri läinsäätäjien pitäisi pyrkiä objektiivisuuteen ja johdonmukaisuuteen säätäessään tai muuttaessaan lakeja?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #63

"Ongelma on toistaiseksi se.."

Suurimmalle osalle meistä se ei ole mikään ongelma. Olisimme aivan valmiit antamaan samat mahdollisuudet homoillekin vaikka ennen se ei ollutkaan mahdollista.

Abe jutteli fiksuja, mutta jos alamme kutsua homojen liittoa avioliitoksi, se tosiaan ON avioliitto.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #57

"Yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa sitä, että jos heteroseksuaali suomen kansalainen saa solmia avioliiton itse valitsemansa henkilön kanssa, pitäisi homoseksuaalin saada tehdä niin myös."

Laissa ei puhuta missään heteroseksuaaleista tai homoseksuaaleista. Ei heterokaan saa mennä samaa sukupuolta olevan kanssa avioliittoon vaikka miten mieli tekisi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #83

Kumpaa sanaa et ymmärrä: "itse" vai "valitsemansa"?

Nykyinen käytäntö ei selvästikään toteuta yhdenvertaisuutta lain edessä.

Voidaan tietysti, Kalevi Kämäräisen esittämin perustein, todeta, että nykykäytäntö ei ole ihmisoikeusrikkomus. Lahtisen otsikko on oikea.

Ei voida todeta, millään perusteella, että kaikkien sellaisten vanhentuneiden lakien, jotka eivät ole suoranaisia ihmisoikeusrikoksia, pitäisi pysyä voimassa ikuisesti.

Kari Ahveninen

Olisiko aika viheltää peli poikki ja miettiä kokonaan uusiksi lähtökohtia? Koska avioliitto™ on selkeästi kirkon© lanseeraama keino saada maallinen seksi kuriin ja pystyä pitämään edes jonkinlaista kirjaa siitä kuka on kenenkin jälkeläinen, ja on nimenomaan laadittu siltä pohjalta että mies ja nainen muodostavat kirkon© siunaaman parisuhteen, periaatteella "Lisääntykää ja täyttäkää maa" niin eikö silloin muitten vaateet asian suhteen ole perusteettomia?

Miksi ei siis laadita kokonaan uutta ohjeistusta, malliin parisuhdelaki™, jossa määritellään että kenen tahansa kenen toisen kanssa tahansa vapaaehtoisesti sopima, viranomaisen vahvistama liitto antaa samat oikeudet ja velvollisuudet (huomaa, myös velvollisuudet!) kuin mitä aiemmin on ollut määriteltynä laissa avioliitosta™, ja jätetään tuo nimitys avioliitto™ kuvaamaan sitä erityistilannetta jossa miehen ja naisen välinen kirkon© erikseen vahvistama liitto on nimenomaan miehen ja naisen välinen?

Miksi nimenomaan homoseksuaalit vaativat että pääsisivät avioliittoon™? Miksi ei transseksuaalit, sukupuolettomat jne mitä kaikkia variaatioita onkaan? Onko heillä pelko perssiissä ettei taivasosuus olekaan taattu, jos elää synnissä? Vai onko kyse pelkästään maallisesta mammonasta jota nykyinenkin laki rekisteröidyistä parisuhteista melko hyvin suojelee?

Lisäkommenttina mainittakoon, että noin yleisesti nimike "vaimo" käsittää että kyseessä on naispuolinen henkilö ja "aviomies(nainen)" tarkoittaa sitä toista puoliskoa. Miten siis silloin tulisi suhtautua siihen että "avioliitossa" elävä pari esittelee puolisonsa vaimona ja miehenä? Tai vaimona ja avionaisena? Tai peräti aviomiehenä ja avionaisena?

Käyttäjän marihuusko kuva
Mari Huusko

Ei avioliitto tähänkään saakka ole ollut kristillisen kirkon omaisuutta. Kuten Karhun blogiin kommentoin, minut on aikoinaan vihitty maistraatissa ja mielestäni olen silti ollut avioliitossa. Myös tuntemani muihin uskontokuntiin kuuluvat ihmiset ovat meidän kaikkien mielestä avioliitossa, vai kutsutko sinä heidän liittoaan jollain muulla nimellä? Ainakaan virallisissa lomakkeissa heille, tai aikoinaan minulle, ei tarjottu sellaista vaihtoehtoa.

Eli argumentti avioliitto-sanan kuulumisesta kristilliselle kirkolle on kumottu käytännössä jo aikoja sitten.

Kari Ahveninen

No enhän minä väittänytkään että se olisi kirkon omaisuutta, mutta sen kirkollista alkuperää ei voi kiistää. Tähän asti sitä on käytetty myös siviilivihkimisessä yleisnimityksenä miehen ja naisen liitolle, mutta koska tätä käytäntöä selkeästi tulisi päivittää, niin miksi tuota nimitystä ei voisi täsmentää, ja sen sijaan että kaivaudutaan poteroihin niin otettaisiin käyttöön uusi ja paremmin muotoiltu parisuhdelaki?
Mitä se on keneltäkään pois jos "avioliitto" tarkoittaa kirkon vihkimää heteroparia silloin jos parisuhdelaki takaa muunlaisille liitoille samat oikeudet ja velvoitteet?

Jos kerran kyseessä on vaade siitä että homoseksuaaleille tulee sallia samat oikeudet kuin heteropareillakin on, niin eikös silloin sisältö ole oleellisempi kuin nimitys?

Jos taas vaaditaan että homoseksuaalien pitää nimenomaan päästä "avioliittoon" eikö silloin tuo edellinen kumoudu, ja se tarkoittaa sitä että paskat sisällöstä, kunhan saa olla avioliitossa kuten heteroparitkin.

Melko ohuella jäällä tässä luistellaan, jos selitetään että kyse on ihmisoikeuksista että saa nimittää liittoa avioliitoksi.

Tulipa muuten mieleen, että tämä asia tulisi antaa verottajan käsiteltäväksi, sillä siinä suunnassa ollaan tasa-arvoisia verotettavia kohtaan. Vuosi toisensa jälkeen he tarkistavat olenko naimisissa, onko lapsia jne. mutta koskaan ei ole kysytty olenko avioliitossa. He myös tarkistavat puolison nimen, eivätkä ota kantaa siihen mikä puolison nimi on, vain siihen että kuuluuko yhteisverotukseen tai ei.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #52

Avioliitto on paljon vanhempi järjestely kuin kristillinen kirkko. Jopa viidakoissa vielä elävät muutaman kymmenen jäsenen heimot tunnistavat ja käyttävät avioliittoa. Kyse on vastuusta. Ennenkaikkea lapsista ja myös puolisosta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #84

Miksi siis haluat kieltää niin suurelta ihmisjoukolta juridisen vastuun ottamisen lapsista? Vai hyväksyisitkö homoparien yleisen adoptio-oikeuden, jos siihen ei liitetä sanaa "avioliitto"?

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #86

En minä halua kieltää keneltäkään mitään oikeuksia, enkä edes homoavioliittoa. Minä olen ainoastaan vastaan vääriä valheellisia perusteluja, muka puuttuvista tai erilaisista oikeuksista tai toteutumattomasta yhdenvertaisuudesta lain edessä.

Adoptiot taas on aina, jokaisessa tapauksessa, harkittava tapaus kerrallaan. Homopari saattaa joskus olla paraskin ratkaisu.
Helposti voi kuvitella tilanteen, jossa esimerkiksi vanhemmat kuolevat liikenneonnettomuudessa, ja äidin on homoveli joka elää parisuhteessa, on lapselle vanhastaan tuttu ja turvallinen eno. Tällöin adoptio enolle ja kumppanille on luonnostaan paras ratkaisu.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin, se YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 16. artikla ei mitenkään sido avioliittoa yhden miehen ja yhden naisen määrämuotoon solmimaksi sopimukseksi yhteiselämästä, vaan siinä todetaan myös naisille kuuluvan tasa-arvoisesti avioliittoon kytkeytyvät oikeudet.

"Tasa-arvoinen avioliittolaki" on työnimi lakialoitehankkeelle ja se otettiin käyttöön korostamaan aloitteen sisältämän lakiuudistuksen sukupuolten tasa-arvoa edistävää piirrettä. Myös vaihtoehtoinen "kansalaisaloite sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi" on kaikessa harhaanjohtavassa kömpelyydessään täsmällinen sukupuolten tasa-arvoa korostava ilmaus...

Aloitteen taustalla ja rinnallisena pontimena on toki myös vahva pyrkimys yhdenvertaistaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien laillisuusasema perustuslain yhdenvertaisuuslauseketta tosiasiallisesti vastaavalle tasolle, mutta tasa-arvoisen avioliittolain keskeisin ydin on kuitenkin yksilöiden sukupuolensa ilmaisujen ja sukupuoli-identiteettiensä tasa-arvossa...

Nykyinenkään avioliittolaki kun ei ota kantaa aviopuolisoiden seksuaaliseen orientaatiooon.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lakialoitteessa on eniten keskustelua aiheuttaneen avioliittolain uudistuksen ohella aloiteteksti sukupuolen vahvistamista koskevan lain osalta.

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Suomennoshan on vain suomennos ja jos nyannssitasolla ryhdytään asiaa tutkimaan niin pitää katsoa YK:n virallisia kieliä. Ranskaksi puhutaan miehestä ja naisesta yksikössä:

"1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution."

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Nokitan tässä englannin kielisellä alkuperäisversiolla, jossa tekstissä 16- artiklan alku on kirjoitettu muotoon - " (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."

Tottahan toki julistuksen syntyaikoina heteronormatiivisuus ja hetero-olettama olivat yhteiskunnissa nykyistäkin vahvemmilla, mutta tekstin kirjoitusmuoto ei tätä hetero-olettamaa kuitenkaan tue eikä ole tarkoitettu sitä pönkittämäänkään (itse asiassa tuo julistuksen kohta ohittaa täydelleen pohdinnan seksuaalisuudesta itsestäänselvyytenä hetero-oletukseen nojaten) - julistuksen kohdassa todetaan vain korostetusti naisten yhtäläiset oikeudet avioliittoon. YK totesi siis jo heti toisen maailmasodan jälkeen naisen ihmiseksi...

Siinä olet toki oikeassa, että 16 artiklassa tulisi huomioitua sukupuolen moninaisuus nykyistä dikotomista jakoa paremmin

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=Sukupu...

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Kuulen jo korvissani sen epäuskoisen naurun, kun teidän homofobikkojen tämänpäiväisiä puheita muistellaan ja niistä kerrotaan parinkymmenen vuoden kuluttua.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Palikoita taitaa olla liikaa. :D
Yhdenvertaisuus lain edessä, tasa-arvo, ihmisoikeuksien julistus?
Avioliittolaki vs. parisuhdelaki vs. kaikki muut, myös tulevat variaatiot?
Adoptio-oikeus: ihmisoikeus vai ehdollinen oikeus vs. adoptoitavan näkökulma?
Sopimusoikeus?

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ihmisoikeuksista puhuttaessa on se ongelma, että varmaan 95 % kansasta ei oikeasti osaa määritellä, mitä sana ihmisoikeudet tarkoittaa.

Meille on vain syntynyt epämääräinen käsitys siitä, että ihmisoikeudet liittyvät poliittisiin vankeihin, kidutukseen, pakolaisiin, toisinajattelijoihin ja etniseen- ja muuhun syrjintään.

Ainoastaan oikeustieteilijät yleensä osaavat antaa oikean määritelmän käsitteelle ihmisoikeudet. Vähän niin kuin oikeustieteilijät osaavat määritellä eron rikos- ja siviilioikeuden välillä.

Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että joku kirjoittaisi kansantajuisen, lyhyen ja tiiviin määritelmän siitä, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan.

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Ihmisoikeudet pähkinänkuoressa:
Ihmisoikeudet ovat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kaikille luonnollisille henkilöille jakamattomasti myönnetyt oikeudet ja vapaudet.

Käyttäjän Jukkaakula kuva
Jukka Aakula

Eivät kansainväliset sopimukset ole mitään Jumalan sanaa eivätkä ne määritä mitään objektiivista pohjaa tehdä päätöksiä tällaisista asioista.

Ihmisoikeuksien julistus on vain yksi paperi muiden joukossa, johon Suomi toki on väliaikaisesti sitoutunut. Väliaikaisesti siis sinä mielessä että niin kaukaksi aikaa kun Suomi ei päätä irtautua siitä.

Jos suomalaisten käsitys ihmisoikeuksista on/olisi ristiriidassa YK:n julistuksen kanssa, Suomi voi/voisi irtaantua sopimuksesta tai tehdä siihen varaukseen tyyliin, että "onhan meidän nimi siellä mutta kyllähän jokainen ymmärtää että paperi on hiukan vanhentunut".

Käyttäjän herrakeronen kuva
Jiri Keronen

Kannatan sukupuolineutraalia avioliittolakia ja Tahdon2013-aloitetta.

Mielestäni on hyvä, että Teemu tuo esille tämän asian ja itsekin elin pitkään siinä luulossa, että sukupuolineutraali avioliittolaki todellakin kuuluu ihmisoikeuksiin. Näin ei kuitenkaan ole, mikä tulee monille yllätyksenä.

Tahdon2013-aloitteen ja sukupuolineutraalin avioliittolain menestymiselle on haitallista, mikäli sitä perustellaan virheellisillä väittämillä. Koska käytännössä kaikkiin avioliittoa koskeviin ihmisoikeussopimuksiin on tehty varauma, jonka perusteella avioliittoa voidaan pitää vain miehen ja naisen välisenä instituutiona syyllistymättä ihmisoikeusrikkomukseen, ei sukupuolineutraalia avioliittolakia voida perustella ihmisoikeuksilla.

Aloitetta voidaan perustella muillakin tavoilla, kuten esimerkiksi yleisen yhdenvertaisuuden kautta, kansalaisten yksityisyyden kautta, lasten edun kautta ja niin edelleen. Nämä perustelut ovat edelleen valideja, vaikka perustelu ihmisoikeuksilla onkin osoitettu virheelliseksi. Oikeastaan näiden muiden perustelujen merkitys jopa kasvaa.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

"Yhteisadoptio. Adoptiolakiehdotuksen 9 §:ssä ehdotetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavasti, että muut kuin aviopuolisot eivät voisi adoptoida yhdessä. Yhteisadoptio ei olisi mahdollinen avoliitossa asuville tai parisuhteensa rekisteröineille samaa sukupuolta oleville hen-
kilöille. Yksinäiset henkilöt voisivat ehdotuksen mukaan adoptoida lapsen, kuten nykyisinkin. Hakijat asetetaan siten erilaiseen asemaan heidän parisuhteensa oikeudellisen statuksen ja sukupuolisen suuntautumisensa perusteella.

Valiokunta on vuonna 2001 rekisteröityjä parisuhteita koskevasta lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa todennut, että avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä
on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista, joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua. Valiokunta kuitenkin muistutti, että lakien tulkinta saattaa ajan kuluessa muuttua ja perustuslain tulkinta aktiivisesti muuttaa arvokäsityksiä (PeVL 15/2001 vp , s. 3/I). Valiokunta katsoi tuolloin, että parisuhteensa rekisteröineiden asettaminen muun muassa adoptio-oikeuden osalta eri asemaan avioliitossa oleviin nähden mahtui "valiokunnan pitkäaikaiseen tulkintakäytäntöönkin verrattuna" lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle. Samansuuntaisen arvion yhdenvertaisuuden asettamista vaatimuksista valiokunta teki käsitellessään hedelmöityshoidon antamisen edellytyksiä (PeVL 59/2002 vp , s. 3/I, PeVL 16/2006 vp , s. 2 ja PeVL 26/2006 vp , s. 2).

Adoptiota koskeva yleissopimus (7 art.) sekä Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen tulkintakäytäntö jättävät sopimusvaltioille vapaan harkintavallan näiltä osin.

Perustuslakivaliokunta katsoo aikaisempaan tulkintakäytäntöönsä viitaten, ettei perustuslain 6 §:n 2 momentista aiheudu nykyisessä yhteiskuntatilanteessa sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka edellyttäisivät muiden kuin aviopuolisoiden mahdollisuutta yhteisadoptioon. Yhteisadoptiomahdollisuuden avaaminen jää siten lainsäätäjän harkintavallan piiriin. Avaaminen voisi tarkoittaa yhteisadoption laajentamista parisuhteensa rekisteröineisiin henkilöihin ja vakiintuneessa avoliitossa oleviin - esimerkiksi vähintään viisi vuotta yhteistaloudessa asuneisiin -avopuolisoihin (ks. avopuolison ja avoliiton määritelmä, Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011, 3 §)."
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.39/1404036099_75515&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Jos linkki ei toimi, se löytyyy vaikkapa googlehaulla perustuslakivaliokunnan lausunto 15 / 2011 vp.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Juuri näin, nyt tuli lakimiehen tiivis ja selkeä perustelu asialle. :)

Veikko Nironen

Komppaan täysin Teemu Lahtisen kolumnnin tekstiä. Avioliitto nimike kuuluu ainoastaan miehen ja naisen väliseen liittoon. Ja ihmettelen myös miksi homot väkisin yrittää vääntää homoliittoja saman nimikkeen alle tasa arvo kysymyksenä...Vaikka lähtökohdat ovat ihan erityyppiä ( mies ja nainen ja taas (mies/mies tai nainen/nainen).Saahan homokin nykyään mennä vastakkasen sukupuolen kanssa naimisiin..Jos se kiellettäisi, niin se voisi olla lähempänä tasa arvo kysymystä.Oliskohan parempi kehittää homoliittoja muullatavoin. (esim. Suvi Karhun kolumni 26.6)..

Samira Taina

Veikko Nironen kirjailee: "Saahan homokin nykyään mennä vastakkasen sukupuolen kanssa naimisiin."

Tämä on mielestäni yksi kaikkein typerimmistä argumenteista tässä keskustelussa, siis yleisellä tasolla ja myös tässä ketjussa.

Eikö avioliiton tarkoitus ole hyvän perhe-elämän turvaaminen, tai ainakin sellaisen tavoittelu, sen molemmille osapuolille..? Kenelle tuottaisi onnea sellainen liitto, jossa ainakaan toinen osapuoli ei edes pystyisi tuntemaan vetoa toiseen?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Avioliitto nimike kuuluu ainoastaan miehen ja naisen väliseen liittoon"

Hienosti muotoiltu, osaato myös kertoa miksi olet tätä mieltä?

Veikko Nironen

Samira Taina.Kirjoittamani lauseet oli tarkoitettu esimerkiksi todellisesta eri arvoisuudesta, verrattuna siihen mitä homot esittävät tasa arvokysymyksenä...(Saahan homokin nykyään mennä vastakkasen sukupuolen kanssa naimisiin..Jos se kiellettäisi, niin se voisi olla lähempänä tasa arvo kysymystä).

Tietenkin tiesin, että tarpeeksi "homottuneisiin aivoihin muodostuu jonkinlainen sulku (sulkijalihas)"joka estää ymmärtämästä omasta mielipiteestä poikkeavia ajatuksia.

Ja lausunnnot ovat myös siltä pohjalta sitä samaa luokkaa.

Samira Taina

Olisit edes yrittänyt miettiä sitä, mitä iloa homolle, saati sitten tämän mahdollisesti heteropuolisolle tuollaisesta liitosta olisi?

Mutta ei, sorruitkin sitten vain melko ala-arvoisiin kielikuviin, jotka vieläpä menevät täysin harhaan, mikäli ne allekirjoittaneeseen halusit kohdistaa.

Päätän tämän *keskustelun* osaltani tähän.

Jukka Mäkinen

"Olisit edes yrittänyt miettiä sitä, mitä iloa homolle, saati sitten tämän mahdollisesti heteropuolisolle tuollaisesta liitosta olisi?"

Iloa??
Avioliitossa on ennen kaikkea kysymys vastuusta ja velvollisuuksista.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #87

Uskomme kyllä, että ilo voi olla joistakin avioliitoista kaukana. Vastuun ja velvollisuuksien lisäksi kestävässä avioliitossa on yleisen elämänkokemuksen perusteella myös iloa mukana.

Junes Lokka

"Hössöttäminen ja vouhottaminen tekee helposti haittaa asialle, kuten biseksuaali ystäväni Suvi Karhu todistaa."

Ei näemmä biseksuaalisuuskaan pelastanut Suvia homofobialta :(

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Olen yleisesti ottaen herkkä havaitsemaan homofobiaa, mutta en tässä yhteydessä. Ehkä on kyse siitä, että yhdistelmä prideaeitarvita-biseksuaali-perussuomalainen on niin uusi, että se herättää äimistelyä. Kaikkeen tottuu ja mielipiteitä saa vapaasti ilmaista.

Veikko Nironen

Samira Taina.Kirjoittamani lauseet oli tarkoitettu esimerkiksi todellisesta eri arvoisuudesta, verrattuna siihen mitä homot esittävät tasa arvokysymyksenä...(Saahan homokin nykyään mennä vastakkasen sukupuolen kanssa naimisiin..Jos se kiellettäisi, niin se voisi olla lähempänä tasa arvo kysymystä).

Tietenkin tiesin, että tarpeeksi "homottuneisiin aivoihin muodostuu jonkinlainen sulku (sulkijalihas)"joka estää ymmärtämästä omasta mielipiteestä poikkeavia ajatuksia.

Ja lausunnnot ovat myös siltä pohjalta sitä samaa luokkaa.

Minna Eerolainen

Aloin lukea blogitekstiä jossa suomensisulainen on huolissaan "ihmisoikeuksien banalisoinnista", jääpi lukeminen tähän, oletko Teemu lainkaan tosissasi:D

Jukka Mäkinen

Taitaa olla. Sanoisinko kyvyttömyys selkeään nalyyttiseen ajatteluun.

Jarno Honkanen

Jahas muutama pikku tarkennus.

"Sukupuolineutraali avioliitto ei ole ihmisoikeus".

Teknisesti ehkei, mutta... Sukupuolineutraali avioliitto on kuitenkin tasa-arvo kysymys. Tasa-arvo on ihmisarvo ja syrjintä kysymys. Ihmisarvot ja syrjintä on ihmisoikeus kysymys. Joten voidaanko ihan aikuisten oikeasti lopettaa saivartelu ja lyhyen ytimekkäästi ilmaista, että kyllä homoliitto on välillisesti ihmisoikeus kysymys, ettei asiaa tarvitse joka kerta vääntää rautalangasta?

Entäs miten Teemulta sujui luetun ymmärtäminen aikanaan ala-asteella? Kysyn vain siksi, että ...

"1) Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa
perhe ---"

Missään kohtaa artiklaa ei mainita, että naisten ja miesten tulisi perustaa perhe tai solmia avioliitto KESKENÄÄN. Ei yhtään missään. Siinä ihan selkeällä kielellä ilmoitetaan, että sukupuolesta riippumatta ihmisillä on täysi oikeus avioliittoon ja kenenkään muun mielipiteet ja arvomaailmat eivät saa sitä estää.

On se jännä miten miehen oma argumentti ontuu niin pahasti, että argumentoi itseään vastaan. Artikla ja laki on kirjattu juurikin niin, että se EI estä sukupuolineutraalia liittoa. Se että tätä artiklaa ollaan haluttu yli 60v tulkita näin, on sitten taas aivan puhtaasti mielipide kysymys ja juuri sitä hössötyssössötystä mistä itse saivartelit.

Ja siitä päästäänkin koko puheenvuoron pahimpaan aivopieruun. Kaivat yli 60 vuotta vanhan dokumentin argumenttisi tueksi ihmisarvoista ja oikeuksista? Ei elämän kevät...

Mahtaako Teemun pellolla olla vielä mustia miehiä töissä? Kunnioitettu Yhdysvaltojen perustuslakihan aikanaan totesi, että mustaihoisilla on vain murto-osa valkoihoisten ihmisarvosta. Tai toisaalla, ettei naisella ole äänioikeutta, ovathan naiset ja neekerit lähempänä eläintä kuin miestä, jonka Jumala loi kuvakseen. Perinteitä kunnioittaen tottakai....

Sentään valtaosa sivistyneistä ihmisistä ymmärtää rasismin vääryyden nykypäivänä, niin on se uskomatonta miten ei seksuaalisyrjinnän samankaltaisuutta käsitetä.

Sen sijaan meistä kaikki käsittävät missä puolueessa rasismi, sovinismi ja seksuaalisyrjintä rehoittaa kuin rikkaruohot pellolla. Eikö totta Teemu?

Halpa vitsi... mutta aivan ansaittu.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Todellakin. Kysehän on vain siitä, että niin monilla kielillä "mies" ja "ihminen" ovat sama sana. On siis vain järkevää täsmentää "men and women". Ei siinä oteta puheena olevaan "ongelmaan" kantaa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kun täsmällinen taustojen tutkimus ja historian tunteminen ovat niin tärkeitä, todettakoon että Yhdistynyt kuningaskunta perustettiin vuonna 1707. Vuoden 1689 Bill of Rights ei siis tullut voimaan UK:ssa vaan Englannissa.

Käyttäjän JukkaNurmi kuva
Jukka Nurmi

Hei Teemu Lahtinen. Yksinkertainen kysymys:

Jos avioliitot ja adoptio kiellettäisiin uskovaisilta, niin olisiko sitten kyseessä ihmisoikeuskysymys?

Käyttäjän teemulahtinen kuva
Teemu Lahtinen

Adoption kohdalla varmasti olisikin, mutta avioliitto mielestäni voitaisiin lakkauttaa laillisena instituutiona kokonaan ja jättää se yksityisoikeudellisen sopimusvapauden piiriin. Tällöin eri kirkot ja muut organisaatiot voisivät brändätä parhaaksi katsomansa sopimuspohjan.

Veikko Nironen

Hannu Ala-Olla. Jos minulta kyselit perusteita mielipiteilleni? Niin ensiksi, mielestäni minun pitäisi mieluummin se joka kyselee millä perusteella kyselet minun perusteitani? koska minun mielipiteeni ovat nykylain mukaiset...Sinun taas ei. Tässä lisää: YK:n ihmisoikeuksien julistus, joka 16. artiklassaan määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi (vailla rajoituksia mm. rotuun ja uskontoon liittyen). Ja voisin lisätä vielä ,että vain miehen ja naisen välinen avioliitto tähtää mm suvun jatkamiseen ja on tutkimuksia,joissa on todettu että lapsi tarvitsee isän ja äidin saadakseen parhaat kasvumahdollisuudet ja näistä on niin pikältä ajanjaksolta kokemuksia, että todistus taakka on teillä jotka lakia haluatte muuttaa...Tämä on minun mielipiteeni ja sen pidän enkä aijo tätä tämän enempää jatkaa...Hyvää kesää!

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Mielestäni minun piti olla se, joka kyseli sinun perusteitasi, koska halusin tietää onko sinulla sellaisia. Mutta ymmärrän, jos sinulla ei sellaisia ole ja haluat piiloutua jonkinlaisen perustelujärjestyksen taakse. Kansalaisaloite 'avasi' pelin, jolloin sinun pitää toki perustella jos sanot sitä vastustavasi.

Mitä tulee ihmisoikeuksien julistukseen, siinä sanotaan että miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto. Ei siinä mitään sellaista sanota, että keskenään.

Avioliitto ja suvunjatkaminen eivät liity toisiinsa mitenkään olennaisesti. Jos sellaista kuvittelet, olet nukkunut biologian tunnilla.

Laitapa viitteitä noihin väittämiisi tutkimuksiin.

Veikko Nironen

Hannu Ala-Olla. Jos minulta kyselit perusteita mielipiteilleni? Niin ensiksi, mielestäni minun pitäisi mieluummin se joka kyselee millä perusteella kyselet minun perusteitani? koska minun mielipiteeni ovat nykylain mukaiset...Sinun taas ei. Tässä lisää: YK:n ihmisoikeuksien julistus, joka 16. artiklassaan määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi (vailla rajoituksia mm. rotuun ja uskontoon liittyen). Ja voisin lisätä vielä ,että vain miehen ja naisen välinen avioliitto tähtää mm suvun jatkamiseen ja on tutkimuksia,joissa on todettu että lapsi tarvitsee isän ja äidin saadakseen parhaat kasvumahdollisuudet ja näistä on niin pikältä ajanjaksolta kokemuksia, että todistus taakka on teillä jotka lakia haluatte muuttaa...Tämä on minun mielipiteeni ja sen pidän enkä aijo tätä tämän enempää jatkaa...Hyvää kesää!

Timo Lehtonen

Tiedoksi lukijoille ja kirjoittajille 21.7.2014:
Kansalaisaloitteessa (KAA 3/2013) esitettyä avioliittolain (234/1929) muutosehdotusta ”markkinoidaan” nykyään netissä ja mediassa laajasti tarkoituksellisesti (mutta perusteettomasti) tasa-arvoon vedoten käyttämällä harhaanjohtavaa ilmaisua ”tasa-arvoinen avioliittolaki”.
Ilmaisu ”tasa-arvoinen avioliitto” antaa kansalle asiasta myönteisen mielikuvan - kukapa ei kannattaisi tasa-arvoa!
Minäkin olen tasa-arvoisen avioliittolain (nykyisen lain!) kannattaja.
Huomautus: Suomen avioliittolain edessä kaikki ihmiset (myös homot) ovat jo nyt tasa-arvoisia (kun suljetaan pois avioliittolaissa olevat avioliiton esteitä koskevat säännökset)!
Suomen avioliittolaki täyttää jo tällä hetkellä tasa-arvoisuuden periaatteen vaatimukset:
1 Jokainen suomalainen ihminen (yksilö) on jo tällä hetkellä sukupuolesta riippumatta tasa-arvoinen/yhdenvertainen toisten ihmisten kanssa Suomen avioliittolain edessä
2 Avioliitto on sidottu avioliittolaissa ihmisten sukupuoleksi kutsuttuun ominaisuuteen (mies ja nainen) - sitä ei ole sidottu ihmisten seksuaalisuuteen (sukupuolivietin ilmeneminen, seksualiteetti, seksi).
3 Voimassa oleva avioliittolaki ei estä ketään miestä eikä naista menemästä avioliittoon edellyttäen, ettei sille ole avioliittolaissa tarkoitettua avioliiton estettä.
Perustuslain (731/1999) 6 §:n sisältöä vapaamuotoisesti ilmaistuna: ketään ei saa ihmisenä (yksilönä) ilman hyväksyttävää perustetta asettaa lain edessä eri asemaan henkilön sukupuolen perusteella.
Huomautus: Yhdenvertaisuus (tasa-arvoisuus) perustuslaissa kohdistuu siis ihmiseen yksilönä. Ihmisen yhdenvertaisuus perustuslaissa ei tarkoita yhdenvertaisuutta hänen sukupuolisuutensa perusteella (vaan sukupuolen perusteella). Perustuslaissa tarkoitettu ihmisen yhdenvertaisuus ei kohdistu ihmisten muodostamien erilaisten parien keskinäiseen yhdenvertaisuuteen.

Käyttäjän PetriMalk kuva
Petri Malk

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin antoi torstaina 9.6.2016 yksimielisen päätöksensä toteamalla, että Euroopan Ihmisoikeussopimus vuodelta 1950, joka määrittelee avioliiton naisen ja miehen väliseksi, on voimassa edelleen.

Jutussa Chapin ja Charpentier v. Ranska, ranskalainen miespari vihittiin siviilimenoin Béglessä kunnan pormestarin toimesta. Tapaus sai kuitenkin jatkoa kun vihkiminen todettiin mitättömäksi Ranskan jokaisessa oikeusasteessa. Kyseinen vihkimiseksi tarkoitettu seremonia suoritettiin vuonna 2004, jolloin Ranskan avioliittolaki ei vielä ollut sukupuolineutraali. Kiistelty Loi Taubira astui voimaan vasta vuonna 2013.

Miehet Chapin ja Charpentier valittivat kohtelustaan Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen vetoamalla syrjintään seksuaalisen suuntautumisen perusteella. He katsoivat, että Bourdeauxn käräjäoikeuden päätös pyörtää siviilivihkiminen rikkoi Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 12. pykälää, jossa taataan oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe sekä sopimuksen 8. pykälää, jossa säädetään oikeudesta yksityisyyden ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Lisäksi miehet vetosivat pykälään 14, joka säätää oikeudesta syrjimättömyyteen.

Torstaina 9.6. antamassaan päätöksessä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ylläpiti Ranskan korkeimman oikeuden (Cour de Cassation) päätöksen, jonka mukaan miesten ”avioliitto” on mitätön. EIT:n päätös kunnioittaa voimassa olevaa Euroopan Ihmisoikeussopimusta toteamalla, että avioliitto-oikeuden epääminen kahdelta samaa sukupuolta olevalta aikuiselta ei voida pitää syrjintänä, voitaneen nähdä erityisen merkittävänä aikana, jolloin avioliittolainsäädännöstä on Euroopan Unionin alueella ennennäkemätöntä kädenvääntöä.

Lähde: http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan...

Toimituksen poiminnat

Sivut